Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Publicaties water

Publicaties water

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - situation report 2012 Overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn 91/271/EEG moet de Vlaamse overheid om de twee jaar een rapport publiceren over de situatie inzake de afvoer van stedelijk afvalwater en slib in het Vlaams Gewest. Het rapport bespreekt de behandeling van stedelijk afvalwater in 2011 en 2012 en vergelijkt met de situatie op 31 december 2010. 07-07-2014
ORBP-analyse Limburg Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Berwijn, Bosbeek-Witbeek, Dommel, Jeker, Demer afwaarts, Demer opwaarts, Getes, Mesterbeek, Herk, Mangelbeek, Velpe en Zwartebeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Vlaams-Brabant Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Dijle, Voer, IJse, Laan, Vrouwvliet, Winge, Zenne en Zuunbeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Antwerpen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Benedenvliet, Schijn, Vliet-Molenbeek, Grote Nete, Grote Laak, Wimp, Kleine Nete, Aa en Mark. 24-06-2014
ORBP-analyse West-Vlaanderen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Rivierbeek, Kerkebeek, Heidebeek, Poperingevaart, Kemmelbeek, Ieperlee, Martjesvaart, Blankaart, Handzamevaart en Heulebeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Oost-Vlaanderen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Gaverbeek, Zwalm, Maarkebeek, Marke, Bellebeek, Molenbeek Zandbergen, Molenbeek Erpe-Mere en Molenbeek Wetteren. 24-06-2014
ORBP-analyse basisrapport In dit rapport staan de methodologie en de samenvattende resultaten voor de onderbouwing van het overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. 24-06-2014
Biologische beoordeling van de natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen in Vlaanderen Dit document geeft een overzicht van de relevante biologische beoordelingsmethoden voor Vlaamse waterlichamen voor de Europese kaderrichtlijn Water (KRW; EU, 2000). 01-06-2014
Verrekijker juni 2014 In deze editie: Regenwater gebruiken? Doe het op de juiste manier! - Geld op, kraan dicht? - Achter de schermen in het nieuwe verkeersmeetstation in Gent -Europa pakt ‘vergeten’ droogte aan. 01-06-2014
Pesticidenreductie bij openbare besturen - jaar 2011 en 2012 Dit rapport beschrijft de resultaten van 2011 en 2012 van de afbouw van het pesticidengebruik bij openbare besturen. 15-04-2014
Watermeter 2013 Dit rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen van bron tot kraan. 28-03-2014
Overstromingsvoorspeller De overstromingsvoorspeller van de VMM is een ingenieus systeem dat waakt over bijna 2000 kilometer aan Vlaamse waterlopen. Hoe werkt het precies? Dat lees je in deze brochure. 19-02-2014
De Water Emissie Inventaris - Layman's report Het Water Emissions Inventory planning Support System (WEISS) is in de periode 2010-2013 via een Life+-project ontwikkeld door de VMM en VITO. 14-02-2014
Rapportering drinkwaterkwaliteit 2012 Dit rapport bespreekt de drinkwaterkwaliteit aan de kraan in 2012. Het is gebaseerd op de resultaten van de controleprogramma's van de watermaatschappijen. 30-01-2014
De saneringskosten correct aangerekend? Een procescontrole bij de Vlaamse watermaatschappijen Dit rapport beschrijft de werkwijze en de resultaten van het onderzoek van de Economisch Toezichthouder naar de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage en de gemeentelijke bijdrage en vergoeding aan kleinverbruikers zonder vrijstelling. 19-12-2013
Rioolbeheer versus reserves, vergoedingen en dividenden Dit rapport beschrijft de financiële stromen bij de rioolbeheerders tot en met 2011. 19-11-2013
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2012 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid water die gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt wordt per watermaatschappij. 13-11-2013
Verrekijker oktober 2013 In deze editie: Kraanwater op school? Voordelen en valkuilen. - Hoe doen de waterlopen het na de treinramp in Wetteren? - Meanderende Marke scoort op alle fronten. - Twintig jaar VMM-advies bij milieuvergunningen 01-10-2013
Analyse kosteloze levering drinkwater 2013 De kosteloze levering van drinkwater roept regelmatig vragen op, het kosteloos geleverd water heeft immers een prijs. In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de kosteloze levering. 27-09-2013
Zware metalen in het grondwater in Vlaanderen Dit rapport bespreekt de in 2011 gemeten concentraties arseen, boor, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink in het freatisch en primair grondwatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij. 23-09-2013
Opvang en afvoer van regenwater - Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Dit rapport beschrijft de resultaten van een online bevraging bij de Vlaamse huishoudens over de opvang en afvoer van regenwater. 20-09-2013
Verrekijker juni 2013 In deze editie: Kwart Vlamingen gebruikt regenwater in huishouden. - Analyse "De luchtkwaliteit moet in heel Vlaanderen beter" - Stevig bochtenwerk doet de Jeker opleven - Waterveiligheid met een plus - Zorgeloos zwemmen dankzij zwemwaterprofielen 01-06-2013
20 jaar adviesverlening afvalwater Dit rapport geeft een overzicht van 20 jaar adviesverlening afvalwater. 17-05-2013
Kosten voor riolering - rapportering 2012 Dit rapport beschrijft de gemeentelijke saneringskosten in relatie tot de saneringsopbrengsten. 17-02-2013
Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen Het doel van dit onderzoek is de doorrekening van de kosten voor waterdiensten alsook de kosten voor de collectieve maatregelen voor buffering en afvoer van hemelwater in de Belgische regio’s en een aantal relevante Europese landen in kaart te brengen en de doorgerekende kost voor deze diensten aan gezinnen en bedrijven in deze regio’s en landen te vergelijken. 06-12-2012
Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen - Landenfiches Bij het rapport 'Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen' horen deze landenfiches met uitvoerig cijfermateriaal per land. 06-12-2012
Verrekijker september 2012 In deze editie:de gevaren van ultrafijn stof - de prijs van drinkwater - onze voeding in 2050 - overstromingen in steden. 01-12-2012
Verrekijker december 2012 In deze editie : Ruiming waterbodems kost jaarlijks vijf miljoen euro. - Hout verbranden: schadelijker dan gedacht. - Visie: "We hebben nood aan een nieuwe overstromingsaanpak" - Het kan beter met de planten in onze waterlopen. 01-12-2012
Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen. Dit rapport neemt de organisatie van onze voedselproductie en –consumptie van grond tot mond kritisch onder de loep. 01-11-2012
Toepasbaarheid drukriolering in Vlaanderen Dit rapport geeft op basis van gegevens uit het binnen- en buitenland een inschatting van de toepasbaarheid van het concept drukriolering in Vlaanderen. 02-05-2012

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.