Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Publicaties water

Publicaties water

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Kosten voor riolering - rapportering 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de gemeentelijke sanering. 21-04-2015
Watermeter 2014 De Watermeter geeft een duidelijk beeld van de drinkwatersector in Vlaanderen, van bron tot kraan. In dit rapport krijg je transparante informatie over de productie en levering van ons drinkwater. 20-04-2015
De kosten voor riolering en zuivering afvalwater - resultaten online bevraging Sinds 2010 bevraagt de VMM ongeveer jaarlijks de huishoudens omtrent hun houding ten opzichte van de integrale waterfactuur. Dit zijn de resultaten van de online bevraging in december 2014. 17-04-2015
Activiteitenverslag 2014 In het Activiteitenverslag 2014 geven we je een overzicht van de belangrijkste activiteiten en realisaties in de thema’s Water, Lucht en Milieu. Ook onze interne werking komt aan bod. 03-04-2015
Handleiding vismigratiedatabank In de vismigratiedatabank wordt informatie over vismigratieknelpunten in Vlaanderen verzameld. Deze handleiding maakt je wegwijs in de databank. 01-01-2015
Waterpeiling 2014 In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van het marktonderzoek dat eind 2013 werd uitgevoerd bij huishoudelijke leidingwatergebruikers naar de perceptie van de drinkwaterprijs en de wijze van berekening van de waterfactuur (tariefstructuur). 23-12-2014
Megatrends: ingrijpend maar ook ongrijpbaar? De studie is een eerste kennismaking met megatrends en hun invloeden op het milieu in Vlaanderen, nu en in de toekomst. 01-12-2014
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2013 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid water die gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt wordt per watermaatschappij. 17-11-2014
Kwaliteit van het drinkwater 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen voor 2013. 17-11-2014
Verrekijker november 2014 In deze editie: Diest maakt oude rivierbedding weer open - 20 jaar waterzuivering - Herstelplan grondwater - GOG Vondelbeek - Broeikasgassen verstoren klimaat - Op stap met de rioolkeurder - Techniek en natuur zijn bondgenoten in de Gulke Putten 07-11-2014
Zet pesticiden buitenspel De folder bevat tips om een tuin te onderhouden zonder pesticiden. 01-11-2014
Inventaris prioritaire stoffen De inventarisplicht vloeit voort uit artikel 5 van de richtlijn Prioritaire stoffen (2008/105/EG). Deze geeft aan dat er voor elk stroomgebieddistrict een inventaris opgemaakt moet worden van de emissies, lozingen en verliezen van alle prioritaire stoffen en ook voor de 8 stoffen waarvoor reeds in uitvoering van de Richtlijn 76/464/EG dochterrichtlijnen werden opgemaakt. 20-10-2014
Investeringen voor publieke watervoorziening 2014 Dit rapport bevat informatie over investeringen door de watermaatschappijen voor publieke watervoorziening in Vlaanderen. 10-10-2014
Naleving wet overheidsopdrachten door de nv Aquafin. Een periodiek onderzoek Dit rapport beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de aanbevelingen van het (ex-post) nazicht op de naleving van de wet- en regelgeving overheidsopdrachten door de nv Aquafin. 19-09-2014
Projectbeschrijving Noord-Zuidverbinding Deze brochure informeert over de Noord-Zuidverbinding in Beveren. 12-09-2014
Statistieken – toepassing Algemeen Waterverkoopreglement – jaar 2013 Dit rapport bevat gegevens over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik en de klachtenbehandeling van het jaar 2013. 06-09-2014
Activiteitenverslag WaterRegulator 2013 Het activiteitenverslag bespreekt de in 2013 uitgevoerde activiteiten van de WaterRegulator. 03-09-2014
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - situation report 2012 Overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn 91/271/EEG moet de Vlaamse overheid om de twee jaar een rapport publiceren over de situatie inzake de afvoer van stedelijk afvalwater en slib in het Vlaams Gewest. Het rapport bespreekt de behandeling van stedelijk afvalwater in 2011 en 2012 en vergelijkt met de situatie op 31 december 2010. 07-07-2014
ORBP-analyse Limburg Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Berwijn, Bosbeek-Witbeek, Dommel, Jeker, Demer afwaarts, Demer opwaarts, Getes, Mesterbeek, Herk, Mangelbeek, Velpe en Zwartebeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Vlaams-Brabant Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Dijle, Voer, IJse, Laan, Vrouwvliet, Winge, Zenne en Zuunbeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Antwerpen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Benedenvliet, Schijn, Vliet-Molenbeek, Grote Nete, Grote Laak, Wimp, Kleine Nete, Aa en Mark. 24-06-2014
ORBP-analyse West-Vlaanderen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Rivierbeek, Kerkebeek, Heidebeek, Poperingevaart, Kemmelbeek, Ieperlee, Martjesvaart, Blankaart, Handzamevaart en Heulebeek. 24-06-2014
ORBP-analyse Oost-Vlaanderen Dit rapport behandelt de studieresultaten van de ORBP-analyses voor de modelgebieden Gaverbeek, Zwalm, Maarkebeek, Marke, Bellebeek, Molenbeek Zandbergen, Molenbeek Erpe-Mere en Molenbeek Wetteren. 24-06-2014
ORBP-analyse basisrapport In dit rapport staan de methodologie en de samenvattende resultaten voor de onderbouwing van het overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. 24-06-2014
Biologische beoordeling van de natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen in Vlaanderen Dit document geeft een overzicht van de relevante biologische beoordelingsmethoden voor Vlaamse waterlichamen voor de Europese kaderrichtlijn Water (KRW; EU, 2000). 01-06-2014
Verrekijker juni 2014 In deze editie: Regenwater gebruiken? Doe het op de juiste manier! - Geld op, kraan dicht? - Achter de schermen in het nieuwe verkeersmeetstation in Gent -Europa pakt ‘vergeten’ droogte aan. 01-06-2014
Flyer waterinfo.be Ben je nieuwsgierig naar de (water)stand van zaken, dan is waterinfo.be de in­formatiebron bij uitstek. Gedetailleerde kaarten en grafieken informeren je over vier grote thema’s: neerslag, droogte, getijden en overstromingen. 22-04-2014
Pesticidenreductie bij openbare besturen - jaar 2011 en 2012 Dit rapport beschrijft de resultaten van 2011 en 2012 van de afbouw van het pesticidengebruik bij openbare besturen. 15-04-2014
Watermeter 2013 Dit rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen van bron tot kraan. 28-03-2014
Overstromingsvoorspeller De overstromingsvoorspeller van de VMM is een ingenieus systeem dat waakt over bijna 2000 kilometer aan Vlaamse waterlopen. Hoe werkt het precies? Dat lees je in deze brochure. 19-02-2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.