Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Een betere (drink)waterkwaliteit dankzij WATERPROTECT

Een betere (drink)waterkwaliteit dankzij WATERPROTECT

Een gegarandeerde drinkwaterkwaliteit is van essentieel belang in het dagelijks leven. De VMM werkt daarom mee aan het project Waterprotect om vervuiling van drinkwaterbronnen te verminderen.

WATERPROTECT: Wat en waarom?

Een gegarandeerde drinkwaterkwaliteit is van essentieel belang in het dagelijks leven. Echter meer dan de helft van de rivieren en waterlichamen in Europa vertonen een minderwaardige kwaliteit en 25% bevindt zich in een slechte chemische staat. Ondanks de toegenomen beleidsinspanningen van de laatste 30 jaar om de kwaliteit van het drinkwater te verbetereLogo waterprotect - Horizon 2020n, is er duidelijk nood aan een vernieuwd engagement. Het verminderen van de  vervuiling van drinkwaterbronnen door het gebruik van pesticiden en meststoffen in de landbouwsector vormt daarbij de grootste uitdaging.

Doelstelling van WATERPROTECT

De overkoepelende doelstelling van WATERPROTECT is om een bijdrage te leveren aan de implementatie van innovatieve landbouwsystemen die de water- en drinkwaterkwaliteit ten goede moeten komen. Om dit doel te bereiken zal gewerkt worden met een aantal subdoelstellingen:

  • Het ontwikkelen van een multi actor aanpak in 7 testgebieden in Europa waar het water vervuild omwille van nutriënten en pesticiden. Landbouwers, overheidsdiensten, onderzoekers,... zullen samenwerken om de vervuiling te verminderen
  • Het ontwikkelen van nieuwe modellen om drinkwaterbronnen op een effectieve manier te beschermen
  • Het harmoniseren van datasets rond pesticiden en nutriënten
  • Het identificeren van innovatieve landbouwsystemen die zorgen voor een goede waterkwaliteit
    De opgedane kennis toepassen in andere regio's in Europa en op basis daarvan een constructieve bijdrage leveren aan de aanpassing van huidige wetgeving en bij de opmaak van nieuwe Europese wetgeving rond het beschermen van de drinkwaterkwaliteit

VMM zal tijdens dit project een dataset van pesticiden aanleveren in het stroomgebied van de Bollaertbeek- IJzerbekken (één van de zeven testgebieden) . Op basis van deze gegevens en die van andere Vlaamse partners kunnen de landbouwers die zich in dat stroomgebied bevinden individueel benaderd worden en zijn gerichte sensibiliseringsacties mogelijk.

WATERPROTECT in Europa

WATERPROTECT is een project dat tot stand is gekomen via het Horizon 2020 onderzoeksprogramma van de Europese Commissie. Het project behoort tot het werkprogramma: 'voedselveiligheid, duurzame land- en bosbouw; onderzoek naar mariene en inlandse waterkwaliteit en bio ecoLogo Horizon 2020 - waterprotectnomie'. Het speelt daarbij in op het specifieke topic: 'het verbeteren van de landbouw en het verhogen van de drinkwatervoorraden'.

Looptijd: 01/04/2017 – 01/04/2020
Type project: Horizon 2020

Projectpartners

België

Vlaamse   Milieumaatschappij

Vlaamse Instelling voor   Technologisch Onderzoek N.V.

INAGRO VZW

Instituut voor Landbouw- en   Visserijonderzoek

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

The European Water Partnership

European Federation   of Bottled Water

Ierland

TEAGASC –   Agriculture and Food Development Authority

Glanbia Ingredients   Ireland Ltd.

Wexford County Council

 Denemarken

Geological Survey of   Denmark and Greenland

University of   Copenhagen

Landbo Limfjord

Skive Kommune

Danish Waterworks

 Italië                         

Universita Cattolica   Del Sacro Cuore

Associazione Piace   Cibo Sano

Agenzia Regionale Prevenzione E Ambiente   Dell'Emilia-Romagna

 Spanje

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones   Cientificas

Communitat d'Usuaris d'Aigues de la Vall Baixa i   Delta del Llobregat

Aigues de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestio   del Cicle Integral de L'Aigua Sa

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Polen

Panstowy Instytut   Geologiczny – Panstowy Instytut Badawczy

Instytut   Technologiczno-Przyrodniczy

Zachodniopomorski   Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie

 Verenigd Koninkriijk

University of Ulster

 Roemenië

Ecologic Association

Universitatea   Technica Cluj-Napoca

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.