Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Triple-C voorkomt wateroverlast door klimaatsverandering

Triple-C voorkomt wateroverlast door klimaatsverandering

Het klimaat is in verandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, overvloedige neerslag en overstromingen komen steeds vaker voor. Het Triple-C project implementeert een aantal innovatieve en kosteneffectieve maatregelen die het aantal overstromingen moeten verminderen. VMM staat in voor de uitvoering van maatregelen om erosie in te beperken.

Triple-C: wat en waarom?Foto erosiebestrijding

Overstromingen hebben een grote economische impact. In erosiegevoelige gebieden kan dit leiden tot erosie van landbouwpercelen. Het Triple-C project werkt rond het stroomgebied van de Maarkebeek in de regio van Oudenaarde. Er komen waterbeheersmaatregelen op bedrijfsniveau en erosiemaatregelen op perceelsniveau. Dat gebeurt steeds in overleg met de lokale landbouwers. Alle verzamelde gegevens worden daarna  verzameld en gebruikt om bestaande erosiemodellen te verbeteren.

Doel van het Triple-C-project

Foto erosieDe drie C's van Triple-C staan voor Climate resilience, Catchment based en Community based. De bedoeling van Triple C is dus om weerbaar te zijn tegen het veranderende klimaat, de wateropslag te vergroten in bepaalde stroomgebieden en daarbij rekening te houden met de input van de landbouwgemeenschap.

 

Triple-C in Europa

Door internationale samenwerking kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. Triple-C is een project dat gesubsidieerd wordt door het Interreg 2 Zeeën programma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Het programma is medegefinancierd het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  en steunt projecten in de periode 2014-2020.

 

Projectpartners

Verenigd Koninkrijk

 

Somerset County Council

Farming and Wildlife Advisory Group – (FWAG South West)

Devon Wildlife Trust

Kent County Council

Nederland

Brabantse Delta Waterschap

ZLTO

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Provincie Antwerpen

Inagro

ABC Eco²

Provincie Oost-Vlaanderen

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Type project: INTERREG 2 Seas Mers Zeeën

Looptijd: 1/07/2016 – 30/06/2020

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.