Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Waterdelen – gezuiverd bedrijfsafvalwater naar twee buurbedrijven

Waterdelen – gezuiverd bedrijfsafvalwater naar twee buurbedrijven

Harelbeke (West-Vlaanderen)

Effluent

De twee aanpalende bedrijven Devamix en BSV in Harelbeke gebruiken water om beton te produceren en om te vernevelen op de stuifgevoelige producten die ze opslaan. Vooral in droge periodes is veel water nodig om stofhinder in de buurt te vermijden. Tot voor kort gebruikten de bedrijven hiervoor water uit het kanaal Kortrijk-Bossuit, maar dat mag niet meer.

Een oplossing werd gevonden in een samenwerking met de firma Bekaert, een metaalverwerkend bedrijf op een beperkte afstand. Bekaert loost jaarlijks grote hoeveelheden gezuiverd bedrijfsafvalwater. De kwaliteit van dit water is niet goed genoeg voor de eigen processen, maar wel voor gebruik bij Devamix en BSV.

Ter hoogte van het lozingspunt van Bekaert wordt een bufferbekken aangelegd.  De lozing van Bekaert is vrij constant waardoor het bufferbekken continu op peil kan gehouden worden en dus bevoorrading gegarandeerd is in periodes van schaarste. Een leidingtracé brengt het water tot bij de site van Devamix en BSV.

Initiatiefnemer

BSV NV (Harelbeke)

Partners

  • Devamix NV (Harelbeke)
  • Bekaert NV (Zwevegem)

Ondersteunende Partners

  • Jan Feryn Milieuconsulent bvba (Deerlijk)
  • Consultes bvba (Zwevegem)

Financiering

Totale projectkost: 405 040 euro
Toegewezen subsidie: 303 780 euro

Contact

glenn@bsv-nv.com

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De firma Bekaert stelt zijn overtollig bedrijfsafvalwater dat uiterst geschikt is voor gebruik door BSV en Devamix, gratis ter beschikking van die firma’s. De restfinanciering wordt elk voor de helft door Devamix en BSV opgenomen.

Multiplicatiewaarde

  • Gezuiverd afvalwater beschikking stellen van naburige bedrijven
  • Circulair watergebruik dankzij samenwerking tussen bedrijven.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.