Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Water voor later - Doorgedreven waterbuffering en -hergebruik dankzij samenwerking

Water voor later - Doorgedreven waterbuffering en -hergebruik dankzij samenwerking

Tervuren (Vlaams-Brabant)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferHemelwaternetwerkAanvullen grondwater

Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren is een bedrijventerrein in ontwikkeling gelegen in een beschermingszone type 3 van een grondwaterwingebied. Dit betekent dat het dicht bij een kraanwaterproductiesite ligt en dat er bijzondere regels gelden op het vlak van waterinfiltratie. De aanleg van het bedrijventerrein betekent ongeveer 4,5 ha extra verharding. Bij standaard maatregelen voor een zone type 3 (regenwateropvang - bufferen - overloop naar riolering) mag vervuild regenwater van verharde opperlvakken niet in de bodem infiltreren. Daarnaast toonden infiltratieproeven dat de grond slecht geschikt is voor infiltratie. Dit is negatief voor de kraanwaterbronnen in de buurt en zet extra druk op de riolering en rivieren, terwijl de naburige verkaveling met overstromingsproblemen kampt. De aanleg van een collectieve buffer in combinatie met een zuiveringsinstallatie kan dit probleem verhelpen. Het regenwater van de daken en verharde oppervlakken op het terrein wordt verzameld in een collectieve buffer. Deze wordt aangelegd als een waterondoorlatend bekken dat landschappelijk en ecologisch ingekleed wordt. Zo is het een aangename plek voor werknemers om te vertoeven. Het water uit de buffer wordt vervolgens opgezuiverd tot water van een hogere kwaliteit (geen kraanwaterkwaliteit) en via een tweede net terug beschikbaar gesteld aan de bedrijven. Het overtollig, gezuiverd hemelwater (geschat op 50%) wordt tot slot geïnjecteerd in de bodem. Op deze manier zal ca. 36.000 m3 water per jaar niet langer wegstromen maar worden hergebruikt of geïnfiltreerd. In geval van droogte kan de opgeslagen reserve in de bodem ook aangesproken worden.

Water voor laterInitiatiefnemer

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven

Partners

  • Beresco Belgium NV (Tervuren)
  • Loco, vennootschap in oprichting (Leuven)
  • Apia bvba (Tervuren)
  • Interrand (Hoeilaart)
  • De Watergroep (Brussel)
  • G-Invest NV (Tervuren)

“De proeftuinen stimuleren organisaties om samen te werken en over grenzen of kokers heen te denken.” - Initiatiefnemer over de methode van de proeftuinen droogte

Financiering

Totale projectkost: 453 515 euro
Toegewezen subsidie: 340 136 euro

Contact

willem.laermans@interleuven.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De Watergroep neemt de exploitatie van het watersysteem op zich. Dit wordt bekostigd door de prijs die de afnemende bedrijven betalen voor het water op het tweede circuit in combinatie met een vaste vergoeding. Dit water is goedkoper dan leidingwater, maar duurder dan hemelwater.

Multiplicatiewaarde:

  • Voorbeeld van een gezamenlijke hemelwateraanpak op een nieuw bedrijventerrein, met aandacht voor de landschappelijke waarde van een hemelwaterbuffer.
  • Gecontroleerde infiltratie van regenwater in de bodem.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.