Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Water uit bentonietslib - Water recupereren uit bentonietslib voor gestuurde boringen, cleaning- en landbouwactiviteiten

Water uit bentonietslib - Water recupereren uit bentonietslib voor gestuurde boringen, cleaning- en landbouwactiviteiten

Zedelgem (West-Vlaanderen)

Er worden nutsleidingen geplaatst met gestuurde boringen. Zo is er een minimale impact voor de omgeving (geen opbraak infra en minimaal grondverzet). Voor deze boringen wordt bentoniet gebruikt en ontstaat bentonietslib dat van de werf verwijderd moet worden. Dit slib bevat 40% tot 70% water, maar ontwatering blijft problematisch en tijdrovend. De initiatiefnemers van deze proeftuin ontwikkelden een innovatieve techniek waarmee snel kan ontwaterd worden en dat een stabiel eindproduct oplevert. Met dit proces kunnen we niet-recupereerbaar water toch terugwinnen en een nuttige toepassing geven bij nieuwe gestuurde boringen, cleaningactiviteiten, landbouw …  waarvoor nu nog veel drink- en oppervlaktewater gebruikt wordt. 

De projecthouders introduceren hiermee een efficiënt en nuttig proces met hoge valorisatiewaarde en weinig belasting op het milieu. Dit vervangt een tijdrovend proces met weinig tot geen recuperatiemogelijkheden.

Initiatiefnemer

Bentopur 

Partners

  • De Waterbeer
  • Boringen Vandaele
  • Loonwerk Germonpre

Ondersteunende partners

  • TerraCorrect bv
  • BioArmor

 Financiering

Totale projectkost: €841 135
Toegekende subsidie: €630 851 

Contact

glenn@terracorrect.be 

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De snelle ontwatering van het bentonietslib zal gebeuren met een mengeling van pure chemicaliën. Alle producten en toeslagstoffen zijn geschikt voor consumptie en biologisch afbreekbaar. De projecthouders verwachten geen milieuhygiënische problemen. Naast het ontwateringsproces wordt ook sterk geïnvesteerd in het bufferen van het gerecupereerde water op de werven van gestuurde boringen en voor de ruimingsactiviteiten. De activiteiten worden uitgevoerd in een agrarisch sterke regio. In periodes van droogte staat het water ter beschikking van de landbouw. Naast het gewonnen water levert het proces ook een vaste materie op die in de landbouw gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Dit product zou de watervraag van de bodem verlagen.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.