Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Water sharing is caring –Maximaal hergebruik en ontwikkeling natuurgebied

Water sharing is caring –Maximaal hergebruik en ontwikkeling natuurgebied

Brasschaat (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferHemelwaternetwerkIcoon wateroverschotten gemengd gebied

In Brasschaat plant de firma Bolckmans Warehousing Olen BV een nieuwe ontwikkeling op het bedrijventerrein Campus Coppens. Om bouwtechnische redenen moet dit gebouw ondergronds een holle ruimte hebben. Deze ruimte zal ingezet worden als extra regenwaterbuffer. Hierdoor kan bijna 300 kubieke meter regenwater extra gebufferd worden.

Bijkomend wordt een netwerk aangelegd tussen de buffer en de bestaande regenwaterputten van bedrijven in de buurt. Het netwerk wordt uitgerust met een slim monitoring- en verdeelsysteem. Het regenwater zal gebruikt worden door een truck-carwash en voor de sanitaire toepassingen van alle betrokken bedrijven.

Regenwater dat niet door de bedrijven gebruikt kan worden, zal via een wadi aan de bedrijvenzone afgevoerd worden naar het omliggende militair domein, een biologisch waardevol gebied. Door de toenemende waterschaarste is dit habitatrichtlijngebied zeer gevoelig voor verdroging. Het grondwater zal er gevoed worden en er wordt een opzuigpunt voorzien waar lokale landbouwers water kunnen onttrekken in perioden van schaarste. Bedoeling is de noodoverloop naar de riolering nooit te moeten activeren. 

Initiatiefnemer

Bolckmans Warehousing Olen BV (Brecht)

Partners

  • Professionails NV (Brasschaat)
  • Acta vzw (Brasschaat)

Ondersteunende Partners

  • Kamp Oost Brasschaat VZW (Brasschaat)
  • Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (Brasschaat)
  • IGEAN (Wommelgem)
  • Pidpa (Grobbendonk)

Financiering

Totale projectkost: 636 900 euro
Toegewezen subsidie: 477 675 euro

Contact

Stephanie.van.den.eynde@quares.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Het project wordt in eerste instantie beperkt uitgerold bij drie bedrijven, die samen ook de restfinanciering dragen. Maar het concept kan uitgebreid worden naar andere bedrijven op het bedrijventerrein of andere gebouwencomplexen in de buurt zoals een kazerne en een school. 

De samenwerkingsakkoorden en concrete afspraken tussen de verschillende stakeholders worden vastgelegd tijdens de opstart van het project. 

Pidpa staat in voor de professionele exploitatie en onderhoud van het waternetwerk. Pidpa is in Brasschaat zowel kraanwaterleverancier als rioleringsoperator. Zij stappen mee in het project en nemen deze taak op in samenspraak met de parkmanager van het bedrijventerrein.

Multiplicatiewaarde

  • Koppelen van nieuwe bedrijfsontwikkelingen aan het realiseren van een circulaire wateraanpak.
  • Onbenut regenwater teruggeven aan nabijgelegen natuurgebied
  • Voorbeeld van een hemelwaternetwerk gestuurd door een monitoring en verdeelsysteem.
  • Hemelwaternetwerk op bedrijventerrein tussen bedrijven met een variërende watervraag.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.