Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Wasco - Industrieterrein levert regenwater voor nieuwe wijk

Wasco - Industrieterrein levert regenwater voor nieuwe wijk

Edegem en Mortsel (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferWateroverschotten stedelijk gebiedHemelwaternetwerk

Ontwikkelaar Revive plant de bouw van ongeveer 350 nieuwe wooneenheden op de voormalige site van Agfa-Gevaert in Edegem/Mortsel. Onder één van de nieuwe appartementsblokken zal in een waterbuffer het hemelwater van het naburige industrieterrein verzameld worden. De aanleg van de buffer zal wateroverlast in de naburige wijk aanpakken. Het potentiële volume verzameld regenwater overtreft de huidige vraag voor intern hergebruik bij de bedrijven. Daarom wordt het ook ter beschikking gesteld van de nieuwe wijk voor sanitaire doeleinden.

WascoInitiatiefnemer

Re-Vive Minerva Development cvba (Gent)

Partners

  • Kringloopwinkel Opnieuw & Co vzw (Mortsel)
  • Triakon nv (Mortsel)
  • KVNL bvba voor Kinderspeeltuin Papayoe (Mortsel)
  • Agfa-Gevaert nv (Mortsel)

Ondersteunende partners

  • Water-link (Antwerpen)
  • Studiebureau Talboom (Puurs)
  • Gemeente Edegem
  • Gemeente Mortsel

“Volgende stappen zijn bijvoorbeeld het opzuiveren van regenwater afkomstig van wegenissen en daken. Een later stadium is het opzuiveren van grijs afvalwater op woonblok- of wijkniveau.” - Initiatiefnemer over vermenigvuldiging van gelijkaardige projecten

Financiering

Totale projectkost: 1 172 727 euro
Gevraagde subsidie: 879 545 euro

Contact

Algemeen kader: jan@revive.be
Technologie zuivering tot kraanwater:
Wim.Bossaerts@water-link.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De WASCO (Water Service Company) wordt beheerd door Water-link. Het doel is dat al het regenwater afkomstig van de daken van de woonwijk en omliggende bedrijven wordt hergebruikt. Het regenwater van de straatverharding wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de plantenborders en wadi's. Zo streven we ernaar om de belasting van de riolering met regenwater naar nul te brengen. 

Multiplicatiewaarde

  • Nieuwbouwproject voorziet extra buffering om lokale overstromingsproblematiek aan te pakken.
  • Hemelwaternetwerk op niveau van het bedrijventerrein of de buurt.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.