Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Wasco - Industrieterrein levert kraanwater voor nieuwe wijk

Wasco - Industrieterrein levert kraanwater voor nieuwe wijk

Edegem en Mortsel (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferWateroverschotten stedelijk gebiedHemelwaternetwerk

Ontwikkelaar Revive plant de bouw van ongeveer 350 nieuwe wooneenheden op de voormalige site van Agfa-Gevaert in Edegem/Mortsel. Onder één van de nieuwe appartementsblokken zal in een waterbuffer het hemelwater van het naburige industrieterrein verzameld worden. De aanleg van de buffer zal wateroverlast in de naburige wijk aanpakken. Het potentiële volume verzameld regenwater overtreft de huidige vraag voor intern hergebruik bij de bedrijven. Daarom zal het grootste volume regenwater lokaal opgezuiverd worden tot kraanwater voor de nieuwe woningen. De nieuwe wijk wordt zo van kraanwater voorzien uit een lokaal beschikbare watervoorraad.

WascoInitiatiefnemer

Re-Vive Minerva Development cvba (Gent)

Partners

 • Kringloopwinkel Opnieuw & Co vzw (Mortsel)
 • Triakon nv (Mortsel)
 • KVNL bvba voor Kinderspeeltuin Papayoe (Mortsel)
 • Agfa-Gevaert nv (Mortsel)
 • Re-Vive Minerva Land cvba (Gent)

Ondersteunende partners

 • Water-link (Antwerpen)
 • Studiebureau Talboom (Puurs)
 • Gemeente Edegem
 • Gemeente Mortsel

“Volgende stappen zijn bijvoorbeeld het opzuiveren van regenwater afkomstig van wegenissen en daken. Een later stadium is het opzuiveren van grijs afvalwater op woonblok- of wijkniveau.” - Initiatiefnemer over vermenigvuldiging van gelijkaardige projecten

Financiering

Totale projectkost: 1 172 727 euro
Gevraagde subsidie: 879 545 euro

Contact

Algemeen kader: jan@revive.be
Technologie zuivering tot kraanwater:
Wim.Bossaerts@water-link.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De WASCO (Water Service Company) wordt beheerd door water-link. De WASCO draagt de investeringskosten voor de constructie van de zuiveringsunit, de bijhorende pompen en de stockage van een kraanwatervoorraad. De WASCO staat ook in voor de exploitatiekosten en het beheer. Het is de bedoeling om de investering op 10 jaar af te schrijven. De inkomsten van de WASCO komen uit de verkoop van het kraanwater. Dit gebeurt aan dezelfde eenheidsprijzen als de standaard integrale kraanwaterprijs. De restinvestering voor het gesubsidieerde project zal verdeeld worden over de deelnemende bedrijven. 

Multiplicatiewaarde

 • Nieuwbouwproject voorziet extra buffering om lokale overstromingsproblematiek aan te pakken.
 • Hemelwaternetwerk op niveau van het bedrijventerrein of de buurt.
 • Lokale kraanwaterproductie.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.