Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Wasco - Industrieterrein levert drinkwater voor nieuwe wijk

Wasco - Industrieterrein levert drinkwater voor nieuwe wijk

Edegem en Mortsel (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferWateroverschotten stedelijk gebiedHemelwaternetwerk

Ontwikkelaar Revive plant de bouw van ongeveer 350 nieuwe wooneenheden op de voormalige site van Agfa-Gevaert in Edegem/Mortsel. Onder één van de nieuwe appartementsblokken zal in een waterbuffer het hemelwater van het naburige industrieterrein verzameld worden. De aanleg van de buffer zal wateroverlast in de naburige wijk aanpakken. Het potentiële volume verzameld regenwater overtreft de huidige vraag voor intern hergebruik bij de bedrijven. Daarom zal het grootste volume regenwater lokaal opgezuiverd worden tot drinkwater voor de nieuwe woningen. De nieuwe wijk wordt zo van drinkwater voorzien uit een lokaal beschikbare watervoorraad.

WascoInitiatiefnemer

Re-Vive Minerva Development cvba (Gent)

Partners

 • Kringloopwinkel Opnieuw & Co vzw (Mortsel)
 • Triakon nv (Mortsel)
 • KVNL bvba voor Kinderspeeltuin Papayoe (Mortsel)
 • Agfa-Gevaert nv (Mortsel)
 • Re-Vive Minerva Land cvba (Gent)

Ondersteunende partners

 • Water-link (Antwerpen)
 • Studiebureau Talboom (Puurs)
 • Gemeente Edegem
 • Gemeente Mortsel

“Volgende stappen zijn bijvoorbeeld het opzuiveren van regenwater afkomstig van wegenissen en daken. Een later stadium is het opzuiveren van grijs afvalwater op woonblok- of wijkniveau.” - Initiatiefnemer over vermenigvuldiging van gelijkaardige projecten

Financiering

Totale projectkost: 1 172 727 euro
Gevraagde subsidie: 879 545 euro

Contact

Algemeen kader: jan@revive.be
Technologie zuivering tot drinkwater:
Wim.Bossaerts@water-link.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De WASCO (Water Service Company) wordt beheerd door water-link. De WASCO draagt de investeringskosten voor de constructie van de zuiveringsunit, de bijhorende pompen en de stockage van een drinkwatervoorraad. De WASCO staat ook in voor de exploitatiekosten en het beheer. Het is de bedoeling om de investering op 10 jaar af te schrijven. De inkomsten van de WASCO komen uit de verkoop van het drinkwater. Dit gebeurt aan dezelfde eenheidsprijzen als de standaard integrale drinkwaterprijs. De restinvestering voor het gesubsidieerde project zal verdeeld worden over de deelnemende bedrijven. 

Multiplicatiewaarde

 • Nieuwbouwproject voorziet extra buffering om lokale overstromingsproblematiek aan te pakken.
 • Hemelwaternetwerk op niveau van het bedrijventerrein of de buurt.
 • Lokale drinkwaterproductie.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.