Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Slim water- en energienetwerk – Optimale inzet van water door samenwerking

Slim water- en energienetwerk – Optimale inzet van water door samenwerking

Meer (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferWateroverschottenInterne watercirculatieHemelwaternetwerk

In Meer werken twee glastuinbouwbedrijven, VW Maxburg en Meer Fresh Products, en Comeco NV, een vleesverwerkend bedrijf, samen om water en energie efficiënter in te zetten. De proeftuin droogte ondersteunt enkele watermaatregelen.

Het overschot aan regenwater van de glastuinbouwbedrijven in de winter zal via een ondergrondse leiding naar het vleesverwerkend bedrijf gebracht worden, waar het ingezet wordt bij de verdampingscondensoren.

In omgekeerde richting wordt het gezuiverde proceswater van het vleesverwerkend bedrijf ter beschikking gesteld van de glastuinbouwbedrijven waardoor vooral bevoorradingspieken in de zomer opgevangen kunnen worden. Hiervoor wordt een extra bufferbekken gerealiseerd.

Er wordt ook onderzocht of het water- en energienetwerk nog verder kan gedeeld worden met andere, naburige landbouwbedrijven.

Slim water- en energienetwerk Slim water- en energienetwerk Slim water- en energienetwerk 

Slim water- en energienetwerk Slim water- en energienetwerk

Initiatiefnemer

 • VW Maxburg BV (Meer)

Partners

 • Comeco NV (Meer)
 • Meer Fresh Products BV (Meer)
 • Vergo Kwekerijen BV (Meer)
 • Agro Support VOF (Meer)
 • Swa Aernouts BV (Loenhout)

Ondersteunende Partners

 • Fra-Mato Glasshouse Consultancy BV (Wuustwezel)
 • Dritoli BV (Dessel)
 • Navitas Projects (Broechem)
 • UAntwerpen
 • ILVO - expertisecentrum landbouw & klimaat
 • Innovatiesteunpunt Boerenbond
 • Proefcentrum Hoogstraten vzw
 • POM Antwerpen

Financiering

Totale projectkost: 342 146 euro
Toegewezen subsidie: 256 610 euro

Contact

mitch@vw-maxburg.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Intersectorale samenwerking tussen de landbouwsector en KMO voor optimale inzet van energie- en waterstromen. Verschillende ondersteunende partners zullen een onderzoekersrol opnemen en mee instaan voor de verspreiding van de verworven kennis.

Comeco zal instaan voor de meeste installatiekosten zoals een filterinstallatie, pompen en leidingswerk. In natte periodes zullen de regenwaterbassins bij VW Maxburg en Meer Fresh Products overlopen. Dit water zal naar Comeco verpompt worden. In de droge periode zal het gezuiverd proceswater van Comeco naar de akker- en tuinbouwbedrijven vloeien. Dit wordt zoveel mogelijk in balans gehouden. Op die manier zullen er enkel operationele kosten zijn.  

In de droge maanden zal Comeco het watertransport beheren. Zij zullen kunnen beheren wanneer er water naar hun slachterij getransporteerd wordt. In droge maanden kan VW Maxburg en Meer Fresh Products bepalen wanneer er gezuiverd proceswater tot bij de akker- en tuinbouwbedrijven komt.

Multiplicatiewaarde

 • Gebruik van regenwater bij interne processen.
 • Voorbeeld van een gezamenlijke hemelwateraanpak door landbouwbedrijven en nabijgelegen industrie.
 • Hergebruik van gezuiverd effluent in de glastuinbouw

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

afbeelding combilogo Vlaanderen EU

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.