Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / SLIM hemelwaterbeheer - Landbouw en industrie zorgen samen voor robuuste waterbevoorrading

SLIM hemelwaterbeheer - Landbouw en industrie zorgen samen voor robuuste waterbevoorrading

Duffel (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterWateroverschotten

In Duffel willen de glastuinbouwbedrijven Den Euster en Duffel Invest uitbreiden naar 12 hectare serres. Ze staan voor de uitdaging om voldoende waterbevoorrading te garanderen, ook tijdens de toenemend droge zomers. Daarvoor leggen ze drie waterbassins aan van in het totaal 70.500 m3 waarin hemelwater van de serres opgevangen wordt. Om deze waterbassins optimaal te benutten zullen ze ook het hemelwater van het dak van Reynaers aluminium nv in deze bassins opslaan. Omdat de gebouwen van Reynaers in effectief overstromingsgevoelig gebied liggen, is er al een bufferbekken van 2.700 m3 en een wadi van 1.838 m3 aanwezig op hun terrein. Door een intelligente koppeling te realiseren tussen deze bufferbekkens en de bassins van de glastuinbouwbedrijven ontstaat een robuustere waterbevoorrading en kan geanticipeerd worden op langere periodes van droogte én hevige regenbuien. Het project bestaat concreet uit vijf deelstappen:

 1. Uitbreiding van het huidige bufferbassin van Reynaers tot 5.000 m3. 
 2. Aanleg van de nieuwe waterbassins op de terreinen van de glastuinbouwbedrijven.
 3. Aanleg van een hemelwaterleiding die de buffer van Reynaers aluminium verbindt met het nieuwe receptiebassin.
 4. Installatie van een RainLevelR-Systeem dat op basis van lokale weersvoorspellingen, voor aanvang van een hevige regenbui, de buffers leegt tot op een bepaald niveau zodat er minder piekafvoer zal moeten gebeuren naar de Itterbeek.
 5. Installatie van een regenwaterdashboard dat het niveau van de bekkens meet en het pompdebiet navenant monitort.

SLIM waterbeheerInitiatiefnemer

Den Euster BVBA (Heist-Op-Den-berg)

Partners

 • Duffel Invest bvba (Sint-Katelijne-Waver)
 • Reynaers Aluminium NV (Duffel)
 • Grondwerken Paul Heylen Bvba (Koningshooikt)
 • Mais NV (Sint-Katelijne-Waver)
 • Houwelyckx wegenbouw NV (Sint-Katelijne-Waver)

Ondersteunende partners

 • Eco-Doc (Putte)
 • Proefstation voor de groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver)

“De rendabiliteit zal afhangen van het aantal m3 water dat daadwerkelijk benut kan worden. Dit zullen we tijdens het project meer in detail uitrekenen. Hieruit zal blijken of gelijkaardige concepten in de toekomst zonder subsidie haalbaar zijn. ” - Initiatiefnemer over de haalbaarheid zonder subsidie

Financiering

Totale projectkost: 923 500 euro
Toegewezen subsidie: 498 750 euro

Contact

roel@orca-nv.be
Els.berckmoes@proefstation.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Binnen dit project wordt een monitoringsdashboard uitgewerkt waardoor de verschillende niveaumetingen, waterstromen (debiet) in de verschillende leidingen online door de betrokken partijen kunnen opgevolgd worden. De restfinanciering wordt gedragen door de betrokken bedrijven.

Multipliceerwaarde

Voorbeeld van een gezamenlijke hemelwateraanpak door landbouwbedrijven en nabijgelegen industrie.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.