Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Samenwerkwater – Regen- en proceswater samen bufferen.

Samenwerkwater – Regen- en proceswater samen bufferen.

Laakdal (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferInterne watercirculatieEffluent

In Laakdal zullen een groentebedrijf en een eierenproducent hun proceswater verdergaand zuiveren en het effluent samen met het regenwater van beide sites opslaan in een bufferbekken met een volume van 10.000 kubieke meter. Op die manier wordt een continu beschikbare alternatieve waterbron gecreëerd die van voldoende kwaliteit is om in te zetten als irrigatiewater op het groentebedrijf en bij de productie van graszoden. Ook de gemeente Laakdal en andere stakeholders kunnen het water komen ophalen.

Deze alternatieve waterbron zorgt voor minder behoefte aan hoogwaardig grondwater. Bovendien wordt het water gedeeltelijk lokaal geïnfiltreerd. Enkel water dan niet benut kan worden, zal nog geloosd worden in de Laak.

Initiatiefnemer

Van Elven Agra bvba (Veerle-Laakdal)

Partners

  • Lodewijckx NV
  • Graszoden Van Bael bvba (Meerhout)

Ondersteunende Partners

  • Gemeente Laakdal / Pidpa
  • United Experts (Beringen)

Financiering

Totale projectkost: 585 040 euro
Toegewezen subsidie: 438 780 euro

Contact

nele@vanelven.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Alle partners dragen een deel van de restfinanciering. De eierproducent investeert voornamelijk in bijkomende waterzuivering. Het groentebedrijf in zuivering en buffering. Het graszodenbedrijf staat in voor de leidingen naar de betrokken percelen. De gemeente Laakdal en PIDPA volgen het project op.

Multiplicatiewaarde

  • flexibel irrigatienetwerk van bron naar nabijgelegen landbouwbedrijven.
  • Voorbeeld van een gezamenlijke hemel- en proceswateraanpak door landbouwbedrijven en nabijgelegen industrie.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.