Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / SamenWater 2.0 – Samen met industrie voor meer water in land- en tuinbouwsector

SamenWater 2.0 – Samen met industrie voor meer water in land- en tuinbouwsector

Deinze (Oost-Vlaanderen)

WateroverschottenHemelwaterbuffer

De proeftuin droogte ‘SamenWater 2.0’ sluit aan bij een lopend Water-Land-Schapsproject ‘Burenwater’. Binnen het project Burenwater zal oppervlaktewater uit een naast gelegen waterloop in de winter gecapteerd, opgevangen en ter beschikking gesteld worden van de glastuinbouwsite Stokstorm en andere landbouwers in de buurt. Het project Burenwater legt hiervoor een ecologisch ingericht bufferbekken aan. Omdat het Burenwater-project niet voorziet in de leidingen naar de tuinbouwcluster en het nabij gelegen proefcentrum zullen ze via het project SamenWater 2.0 gerealiseerd worden.

Het bufferbekken van het project Burenwater blijkt wel onvoldoende om aan de watervraag van én de tuinbouwsite én de omliggende landbouw te voldoen. Het project SamenWater 2.0 ging daarom op zoek naar een bijkomende oplossing.

Op het naburige bedrijventerrein De Prijkels bouwt transportbedrijf Dematra een nieuwe opslagruimte met een verharde oppervlakte van 2,5 hectare. Door het voorzien in een aangepaste pomp en een persleiding tussen de gezamenlijke regenwateropvang van de industriezone en de glastuinbouwsite zal een extra volume van 14 000 kubieke meter regenwater per jaar beschikbaar zijn. Deze hoeveelheid water zal niet langer door de tuinbouwsite Stokstorm opgenomen worden uit het collectieve bufferbekken, waardoor meer water beschikbaar zal zijn voor de omliggende grondgebonden bedrijven.

Initiatiefnemer

Tomato Masters bvba (Deinze)

Partners

  • Het Groene Huis bvba (Deinze)
  • Aqua 4C (Deinze)
  • Dematra (Nazareth)
  • ESV Stokstormproject (Deinze)

Ondersteunende Partners

  • PCG vzw (Kruishoutem)
  • POM Oost-Vlaanderen (Gent)
  • Veneco (Destelbergen)
  • Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Gent)

Financiering

Totale projectkost: 265 650 euro
Toegewezen subsidie: 199 237 euro

Contact

Anja.geiregat@oost-vlaanderen.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Voor het beheer van het collectieve bufferbekken (project BurenWater) en het bijhorende waternet zal een waterbedrijf worden opgericht waarin de diverse actoren betrokken zullen worden. Gebruikers zullen een bijdrage moeten betalen voor het verbruikte water om de kosten voor de cofinanciering en het onderhoud en het beheer te betalen zodat de investering duurzaam beheerd en verdergezet kan worden.

De aanleg en het beheer van de pomp en persleiding van de regenwateropvang van de industriezone naar de Stokstormsite zal gebeuren door het energie- en waterbedrijf van de site Stokstorm. Dit bedrijf levert water, warmte en elektriciteit aan de bedrijven van de glastuinbouwcluster.  

Multiplicatiewaarde

  • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige land- en tuinbouwbedrijven.
  • Voorbeeld van een gezamenlijke hemelwateraanpak door land- en tuinbouwbedrijven en nabijgelegen industrie met aandacht voor de landschappelijke inkleding van de waterbuffer.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

afbeelding combilogo Vlaanderen EU

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.