Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Regenwater en effluentwater vervangen grondwater

Regenwater en effluentwater vervangen grondwater

Schilde (Antwerpen)

HemelwaterbufferHemelwaternetwerkWateroverschotten stedelijk gebied

In Schilde wordt de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voorbereid. Drie nabijgelegen sportclubs willen het effluent van die zuiveringsinstallatie gebruiken voor het onderhouden van hun sportterreinen. Het project steunt de bouw van een retentiekelder met een volume van 2.500 kubieke meter. Hierin zal ook het regenwater van enkele bedrijven opgevangen worden. De drie sportclubs pompen vandaag samen jaarlijks 72.000 kubieke meter water op. Dankzij dit project wordt dit kostbare grondwater binnenkort vervangen door een circulaire waterbron.

Initiatiefnemer

Antwerp International Golf Club Rinkven vzw

Partners

 • Royal Antwerp Hockey Club
 • KFC St Job - balsporten
 • Aquafin (privaat)
 • Aggeres NV (privaat)
 • Hydroscan (privaat)

Ondersteunende Partners

 • Aquafin (privaat)
 • Aggeres NV (privaat)
 • Hydroscan (privaat)

Financiering

Totale projectkost: 894.500 euro
Toegewezen subsidie: 542.588 euro

Contact

vicky.kermans@rinkven.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De retentiekelder met een volume van 2.500 kubieke meter zal aangelegd worden op de terreinen van de golfclub. In de kelder zal hemelwater van omliggende bedrijven (ongeveer 5.700 m³/jaar) en het nabehandeld effluent van de nieuwe RWZI (met een capaciteit van 550.000 m³/jaar) opgevangen worden. De nazuivering gebeurt op de site van Aquafin. Vaste leidingen zullen zorgen voor aansluiting met de andere sportclubs.

Door te kiezen voor een ondergronds bekken wordt vervuiling zoals algengroei, bladeren en uitwerpselen van vogels vermeden. Een ondergronds bekken zorgt er dus voor dat het water van goede kwaliteit blijft. Dat is nodig, zeker voor gebruik bij de sporten hockey en voetbal, waar contact met het water mogelijk is.

Het overschot aan gezuiverd effluent zal afgeleid worden naar bestaande vijvers, waardoor de grondwatertafel zal stijgen. De extra waterbron maakt ook meer en andere beplantingen mogelijk, waardoor de biodiversiteit en het waterbergend vermogen van de bodem zal toenemen.

Multiplicatiewaarde

 • Inzetten van nabehandeld effluent van een waterzuiveringsinstallatie als duurzame waterbron van naburige bedrijven.
 • Gebruik van regenwater bij interne processen.
 • Gecontroleerde infiltratie van effluentwater in de bodem.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.