Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Mest voor irrigatiewater - Flexibel irrigatienetwerk brengt gezuiverd effluent mestverwerking naar landbouwbedrijven

Mest voor irrigatiewater - Flexibel irrigatienetwerk brengt gezuiverd effluent mestverwerking naar landbouwbedrijven

Langemark (West-Vlaanderen)

Lokale zuivering op bedrijfsniveauWateroverschotten

Langemark-Poelkapelle kent zowel intensieve veeteelt als akkerlandbouw. Het is daarom een interessante locatie voor de bouw van een vooruitstrevende mestverwerkingsinstallatie. De installatie is in aanbouw en zal met behulp van nieuwe technologieën een doorgedreven gezuiverd effluent produceren dat als irrigatiewater gebruikt kan worden. Na de constructiewerken zal onderzocht worden of de waterkwaliteit van het effluent gegarandeerd kan worden. (De aanleg van de mestverwerkingsinstallatie maakt geen deel uit van het proeftuinproject.) Om het geproduceerde irrigatiewater te bufferen zullen twee bekkens aangelegd worden van elk ca. 11.000 m3. Verschillende partners in het project zullen van dit water gebruik maken. Nabijgelegen landbouwbedrijven zullen het water ontvangen via een flexibel leidingnetwerk (ca. 50 hectare). Het tuinbouwbedrijf Husagro (productie trostomaten) zal voorzien worden via een vaste leiding. Andere partners zoals Tuinen Hoflack zullen het water afhalen via wegtransport.

Mest voor irrigatiewaterInitiatiefnemer

Ieperse truckwash - mestverwerking (Ieper)

Partners

 • Bvba Husagro (Langemark-Poelkapelle)
 • Bvba Degro (Ieper)
 • Bvba Ostyn (Roeselare)
 • Loonwerken Lamerant (Merkem)
 • Waterleau Group (Ieper)
 • Landbouwbedrijf Gryson Luc & Baelde Christine (Langemark)
 • Landbouwbedrijf De Beekhoeve (Langemark)
 • Landbouwbedrijf Claerhout Geert (Langemark)
 • Tuinen Hoflack (Langemark-Poelkapelle)
 • Landbouwbedrijf Frederik Callewaert (Poelkapelle)
 • Landbouwbedrijf Van Lerberghe Stefaan (Poelkapelle)
 • Landbouwbedrijf Vanoverberghe (Langemark)
 • Landbouwbedrijf Marc Debou (Langemark)
 • Landbouwbedrijf Koen Verhelst (Langemark)
 • United Experts - DLV (Beringen)
 • Landbouwraad Langemark

“Er is weinig ervaring met het opzuiveren van mest tot water. Deze zwaar belaste afvalstroom vergt de nodige voorzichtigheid. Daarom testen we verschillende aspecten eerst in pilootinstallaties.” - Initiatiefnemer over de uitdagingen in het project

Financiering

Totale projectkost: 1 680 000 euro
Toegewezen subsidie: 1 260 000 euro

Contact

johny@iepersetruckwash.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Het irrigatiewater kan via de weg opgehaald worden, of wordt verspreid via een leidingennetwerk. Er is geen verplichting van afnemers om ook mest aan te leveren. Het water wordt gratis ter beschikking gesteld. Dit is mogelijk doordat 1) de investeringskost gesubsidieerd wordt en 2) het afzetten van standaard effluent 4 euro/m3 kost aan de mestverwerker.

De verdeling van het water zal vastgelegd worden d.m.v. een quotum systeem. Op een jaarlijkse bijeenkomst wordt de verdeling vastgelegd alsook beslist naar welke akkers er leidingen gelegd worden.

Multiplicatiewaarde

 • meer circulair georganiseerde mestverwerking
 • flexibel irrigatienetwerk van bron naar nabijgelegen landbouwbedrijven.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.