Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Mallaardstraat - Buurtbedrijven helpen wasserij aan duurzaam waswater

Mallaardstraat - Buurtbedrijven helpen wasserij aan duurzaam waswater

Ninove (Oost-Vlaanderen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferLokale zuivering op bedrijfsniveauInterne watercirculatie

Het industrieterrein aan de Mallaardstraat in Ninove ligt in effectief overstromingsgevoelig gebied. Vier partijen werken samen om hun hemelwater afkomstig van daken te verzamelen en te bufferen. Wasserij Celco Nv kan het gebufferde water, na behandeling d.m.v. omgekeerde osmose, inzetten als waswater (ca. 80 m3/week). De totale dakoppervlakte bedraagt 22.100 m2, wat overeenkomt met ca. 11.138 m3 hemelwater per jaar. Er is een soepele buffer voorzien met een volume van 500 m3. De buffer wordt aangelegd op het terrein van de Vlaamse Waterweg. Het partnerschap zoekt nog watergebruikers uit de buurt die van het gebufferde water gebruik kunnen maken. Bv. de stad Ninove.

MallaardstraatInitiatiefnemer

Celco NV (Ninove)

Partners

  • Remitrans (Ninove),
  • Anca (Ninove)
  • De Vlaamse Waterweg nv (Ninove)
  • Euromousse

Ondersteunende partners

  • UGent Campus Kortrijk (Kortrijk)
  • Vlaams Kenniscentrum Water, VLAKWA (Kortrijk)

“Wij voelen ons vereerd om een voorbeeldfunctie te kunnen opnemen in de wasserijsector waar waterrecuperatie steeds meer noodzakelijk wordt.” - Initiatiefnemer

Financiering

Totale projectkost: 265 125 euro
Toegewezen subsidie: 198 843 euro

Contact

info@wasserijexcelsior.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband:

De volledige restfinanciering wordt gedragen door
wasserij Celco nv aangezien zij de enige industriële
waterverbruiker is. Met de Vlaamse Waterweg wordt een
overeenkomst afgesloten voor inname van hun terrein door
de regenwaterbuffer. Stad Ninove gaf haar akkoord via een
college beslissing.


Multiplicatiewaarde:

  • Samenwerkingsverband op bedrijventerrein tussen bedrijven met een variërende watervraag.
  • Aanpak van een lokale overstromingsproblematiek d.m.v. buffering.

Mogelijke uitbreiding:

  • De opblaasbare buffer kan vervangen worden door een grotere buffer die landschappelijk ingebed wordt.
  • Wanneer bijkomende buffercapaciteit voorzien wordt, kunnen extra afnemers gezocht worden zoals de lokale groendienst of de brandweer.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.