Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Limburgse landbouw, Vlaamse waterbouw - Omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage

Limburgse landbouw, Vlaamse waterbouw - Omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage

Pelt - Peer - Bocholt - Hamont-Achel (Limburg)

Peilgestuurde drainageAanvullen grondwater

Drainage is op heel wat plaatsen een ‘conditio sine qua non’ om voldoende water te kunnen afvoeren en zo aan landbouw te kunnen doen op percelen die anders vanuit landbouwkundig opzicht waterziek zijn. Dergelijke conventionele drainage veroorzaakt echter ook heel wat problemen. 

Tijdens piekdebieten draagt de drainage bij tot wateroverlast stroomafwaarts. Omgekeerd treden verdrogingseffecten op in de omgeving van gedraineerde landbouwterreinen. Zo ondervinden heel wat plant- en diersoorten, die teren op een hoge watertafel, hinder van drainages in de buurt van hun habitatgebieden. Op hun beurt moeten landbouwers in het droge seizoen vaak eerder gedraineerde percelen opnieuw beregenen om hun gewassen van voldoende vocht te voorzien. Bij standaard drainage wordt namelijk het hele jaar door, zomer en winter, water afgevoerd tot op het niveau van de drainagebuizen.

De omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage kan deze ongunstige neveneffecten tegengaan. Het gedraineerde water wordt naar een verzamelput geleid, waar een regelbuis het waterpeil kan beheren afhankelijk van de actuele waterbehoefte. Enkel wanneer de percelen toegankelijk moeten zijn voor veldbewerking haalt de landbouwer de regelbuis uit de put en zakt het waterpeil tot het oorspronkelijke drainageniveau. De rest van het jaar blijft de regelbuis gemonteerd en wordt er zoveel mogelijk water vastgehouden.

In combinatie met het (her)plaatsen van stuwtjes in de afvoergrachten kan deze techniek het waterbergend vermogen van de regio aanzienlijk verhogen en zo schade door droogte tijdens de zomer helpen vermijden.

Limburgse landbouwInitiatiefnemer

Agraco (Bocholt) &
Agrobeheercentrum Eco2 vzw (Leuven)

Partners

  • Melkveebedrijf Vangerven-Maas (Bocholt)
  • Damen LV (Bocholt)
  • François Achten (Neerpelt)
  • Agrobeheergroepen Noord-Limburg

Ondersteunende partners

  • Agrobeheercentrum Eco2 vzw (Leuven)
  • Bodemkundige Dienst van België (Leuven)

“We werken met landbouwers samen aan initiatieven die door henzelf werden aangereikt. Doordat we bottom-up werken is het draagvlak op het terrein hoog.” - Initiatiefnemer over de meerwaarde van het project

Financiering

Totale projectkost: 144 000 euro
Toegewezen subsidie: 108 000 euro

Contact

steve.meuris@agrobeheercentrum.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Het agrobeheercentrum Eco2 vzw is de koepelorganisatie van Vlaamse agrobeheergroepen en neemt op vraag van Agraco cvba 80% van de omkaderende activiteiten op zich. De overige 20% wordt opgenomen door de Bodemkundige dienst van België. Samen staan ze in voor het bevragen van lokale agrobeheergroepen en landbouwers waar zich geschikte percelen voor peilgestuurde drainage bevinden. Enkel percelen waar nu al gedraineerd wordt, kunnen omgevormd worden. Er worden geen nieuwe drainages aangelegd. Percelen worden ook zoveel mogelijk gebundeld.

Multiplicatiewaarde

  • Regionale samenwerking voor de transformatie van klassieke naar peilgestuurde drainage.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.