Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Klimaatbomen – Groeien voor de toekomst

Klimaatbomen – Groeien voor de toekomst

Wachtebeke (Oost-Vlaanderen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferWateroverschottenAanvullen grondwaterPeilgestuurde drainageIcoon irrigatie Icoon bodeminfiltratie

Het project ‘klimaatbomen’ in Wachtebeke is een samenwerking tussen drie buurbedrijven: een boomkwekerij, een verkoper van buitenplanten en een bedrijf dat loodsen verhuurt. Het regenwater van de daken van de loodsen wordt nu grotendeels geloosd in de grachten rond het bedrijf en via het grachtenstelsel richting Nederland afgevoerd, terwijl de boomkwekerij en de plantenverkoper grondwater oppompen om hun planten te begieten.

Via de proeftuin zal een groter deel van de loodsen aangesloten worden op de regenwateropvang. Het opgevangen water zal via een overloop afgeleid worden naar een nieuw bufferbekken op de terreinen van de boomkwekerij. Het gebufferde water zal het huidige grondwatergebruik van de boomkwekerij (vergunning 7.000 m³ ) vervangen. De boomkwekerij zal ook overstappen op druppelbevloeiing waardoor tot 10 keer minder water nodig zal zijn.

In overleg met de Polder Moervaart-Zuidlede zullen de grachten rond de boomkwekerij uitgediept en vergroot worden en zullen er tussenschotten geplaatst worden. Samen met de omschakeling naar peilgestuurde drainage zorgt dit ervoor dat het gebied vochtiger blijft in droge periodes. Dit komt de groei van de jonge bomen, maar ook de aanliggende landbouwgronden ten goede, die meer en meer te lijden hebben onder verdroging.

Initiatiefnemer

ADM Greentraders bvba (Zele)

Partners

 • LV De Vlieger (Zele)
 • Crossport NV (Wachtebeke)

Ondersteunende Partners

 • Gemeentebestuur Wachtebeke
 • Vlaams Kenniscentrum Water
 • Polder Moervaart Zuidlede
 • Eco2 Agrobeheerscentrum vzw
 • Andere omliggende landbouwers

Financiering

Totale projectkost: 560.000 euro
Toegewezen subsidie: 420.000 euro

Contact

directie@greentraders.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Het dakoppervlak van Crossport zorgt voor een jaarlijks volume van 45.000 kubieke meter water. Behalve voor een beperkte bluswatervoorraad wordt het water vandaag niet nuttig gebruikt. Het water wordt geloosd in omliggende poldergrachten en verder afgevoerd richting Nederland. Dit veroorzaakt bij hevige regenbuiten wateroverlast benedenstrooms.   

Door de samenwerking met de naburige boomkwekerij wordt het hemelwater lokaal hergebruikt en kan het opnieuw ter plaatse in de bodem infiltreren. Daarnaast wordt in samenwerking met de Polder Moervaart Zuidlede ingezet op nature-based ingrepen zoals het uitdiepen van grachten, het plaatsen van schotten, omschakeling naar peilgestuurde drainage, etc. om verdroging van de omliggende landbouwgronden tegen te gaan.

Multiplicatiewaarde

 • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige landbouwbedrijven.
 • Voorbeeld van een gezamenlijke hemelwateraanpak door landbouwbedrijven en nabijgelegen industrie.
 • Gecontroleerde infiltratie van regenwater in de bodem.
 • Inzetten van nature-based oplossingen voor het verhogen van het waterbergend vermogen van de bodem.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

afbeelding combilogo Vlaanderen EU

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.