Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Hemelwater vervangt grondwater – Samen regenwater bufferen

Hemelwater vervangt grondwater – Samen regenwater bufferen

Mortsel (Antwerpen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferAanvullen grondwater

Agfa-Gevaert pompt in haar vestiging te Westerlo-Heultje jaarlijks zo’n 50.000 kubieke meter grondwater op voor haar bedrijfsprocessen. Via de proeftuin zal het bedrijf een bufferbekken met een volume van 3.000 kubieke meter op haar site aanleggen waarnaar het regenwater van naburige bedrijven afgeleid wordt. Dat water zal gebruikt worden voor koeling in de productie-installaties en als koelwater van energie-installaties. Een overloop van het bufferbekken naar een wadi zorgt ervoor dat het overtollige water ter plaatse infiltreert. Het bufferbekken kan een droogteperiode van 21 dagen opvangen.

Hergebruik en bijkomende infiltratie zal er bovendien voor zorgen dat veel minder water naar de Goorloop afloopt, een waterloop die bij hevige en langdurige regen vaak buiten haar oevers treedt. 

Initiatiefnemer

Agfa-Gevaert NV (Mortsel)

Partners

  • Magazijnen Hendrickx NV (Westerlo)
  • Hertecant Flanges n.v. (Heultje-Westerlo)

Ondersteunende Partners

  • Abetec architecten & ingenieurs nv (Zele)
  • Provincie Antwerpen
  • Gemeente Westerlo
  • Gemeente Hulshout

Financiering

Totale projectkost: 328 000 euro
Toegewezen subsidie: 246 000 euro

Contact

fvandeneede@abetec.be
johan.verheyen@agfa.com

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Magazijnen Hendrickx NV en Hertecant Flanges zijn voornamelijk toeleveranciers van regenwater in het project. Het regenwater zal gebruikt worden voor de interne processen van Agfa-Gevaert. Dagelijks zal een volume van meer dan 130 kubieke meter water gebruikt worden ter vervanging van het grondwater dat vandaag gebruikt wordt. 

In het project is ook de aanleg van een wadi (oppervlakte 525 m²) opgenomen. Er wordt geschat dat door het hergebruik en bijkomende infiltratie, de overloop naar de Goorloop per jaar van 2.500 m³ naar 150 m³ gereduceerd kan worden. Het project draagt op die manier bij aan een oplossing voor de wateroverlastproblematiek van de Goorloop.

In de toekomst kan de samenwerking uitgebreid worden met bijkomend regenwatergebruik en bijkomende ontlasting van het openbaar grachtenstelsel. Agfa-Gevaert kan op termijn nog meer op regenwater overschakelen.

Multiplicatiewaarde

  • Gebruik van regenwater bij interne processen.
  • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige bedrijven.
  • Samenwerkingsverband op bedrijventerrein tussen bedrijven met een variërende watervraag.
  • Aanpak van een lokale overstromingsproblematiek d.m.v. buffering.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

afbeelding combilogo Vlaanderen EU

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.