Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Fruitwater - Bufferbekken voor verschillende waternoden

Fruitwater - Bufferbekken voor verschillende waternoden

Sint-Truiden (Limburg)

Het project ‘Fruitwater’ is een samenwerking tussen rioolbeheerder Fluvius, de stad Sint-Truiden en twee fruitboeren. Fluvius bereidt een gescheiden riolering voor in de Spartelstraat en zoekt een geschikt perceel voor een bufferbekken. Stroomafwaarts van de Spartelstraat veroorzaakt de Oude Beek bij hevige regenval wateroverlast. De twee fruitboeren zijn op zoek naar een duurzame waterbron voor het besproeien van 20 hectare fruitbomen.

Deze proeftuin brengt de drie partijen en hun vragen samen. De fruitboeren zijn op zoek naar een duurzame waterbron. Fluvius zoekt percelen om  overtollig regenwater dat afgevoerd wordt via de gescheiden riolering te bufferen. De Stad Sint-Truiden wil wateroverlast (uit de Oude Beek) in het centrum van Zepperen vermijden. De bufferbekkens bufferen het overtollige water van de gescheiden riolering en de Oude Beek. Met het water blijven de fruitgaarden gezond door de vochtigheidsgraad het hele jaar op peil te houden. 

Initiatiefnemer

Fruitbedrijf Claes-Hansoul 

Partners

  • DC Fruit
  • Stad Sint-Truiden
  • Fluvius – Regio Limburg Zuid 

Ondersteunende partners

  • Watering (land en water) – advies aan de Stad Sint Truiden
  • DLV/ United experts
  • Waterproof project 

Financiering

Totale projectkost: 721 426 euro
Toegekende subsidie: 453 407 euro 

Contact

geertclaes@live.be / lba@unitedexperts.be 

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Voor de opvang van het regenwater uit de gescheiden riolering is een bufferbekken van 4.000 m3 nodig. De kost wordt gedragen door een rioleringsproject van Fluvius buiten de scope van deze proeftuin. Sint-Truiden wil het bufferbekken ook inzetten voor waterbeheersing van de Oude Beek, dus is een groter bufferbekken nodig. Via een overstortsysteem (technische details nog te bepalen) zal bij een hoge waterstand het overtollig water uit de Oude Beek naar het bufferbekken geleid worden. De stad neemt die kost op zich. De fruitboeren investeren in de persleiding, een bijkomend bufferbekken van 10.000 m³ en de bijhorende pompstations. 

Vanuit de buffer wordt het water aangesloten op 6 haspels voor het besproeien van de fruitboomgaarden. Daarvoor wordt druppelirrigatie ingezet, wat spaarzamer is dan andere irrigatie en waarbij de bodem als buffer maximaal benut wordt. Het consortium Waterproof, dat in de fruitstreken Haspengouw en Hageland werkt aan een hechte watergemeenschap voor klimaatrobuust bodem- en waterbeheer, ondersteunt dit project voor een goede beregeningsstrategie en opvolging van de waterkwaliteit en -kwantiteit. Deze proeftuin is een innovatieve publiek-private samenwerking die waterbeheer en -beheersing samen aanpakt en zo duurzame win-wins realiseert.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.