Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / EURILa, efficiënte uitwisseling van regenwater tussen industrie en landbouw

EURILa, efficiënte uitwisseling van regenwater tussen industrie en landbouw

Ieper (West-Vlaanderen)

WateroverschottenHemelwaterbufferAanvullen grondwaterAfkoppelen hemelwaterIcoon irrigatie

Het EURILa project is een samenwerking tussen een landbouwbedrijf en twee nabijgelegen bedrijven. Aanleiding van het project zijn de uitbreidingsplannen van het bedrijf Soete Aluminium. Hierdoor moeten ze extra regenwater opvangen en bufferen, maar zelf kunnen ze het niet gebruiken. Ook het bedrijf ‘grondwerken Desot’ heeft een wateroverschot. Dankzij het project zal het wateroverschot van beide industriële bedrijven - ongeveer 8.000 kubieke meter op jaarbasis - ingezet worden voor landbouwactiviteiten.

Initiatiefnemer

Landbouwbedrijf Desot Kurt

Partners

 • Soete Aluminium - productie aluminium
 • Grondwerken DESOT
 • Landbouwbedrijf De Tavernier Stefaan & Didier (geen aanspraak op subsidie)
 • Landbouwbedrijf Husagro (geen aanspraak op subsidie)
 • Leuridan Agro Logistics (geen aanspraak op subsidie)
 • Loonbedrijf Vermote (geen aanspraak op subsidie)
 • Inagro vzw
 • DLV: United Experts

Ondersteunende Partners

 • Inagro vzw
 • DLV: United Experts

Financiering

Totale projectkost: 326.500 euro
Toegewezen subsidie via proeftuinen droogte: 106.500 euro

Contact

Kurt.desot@skynet.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband 

Het regenwateroverschot van twee industriële bedrijven zal via een pompsysteem doorgestuurd worden naar twee nieuw aan te leggen bufferbekkens op het nabijgelegen landbouwbedrijf. De uitbreidingsplannen van een van de industriële partners, verplichten het hen te investeren in waterbuffering. De subsidie zorgt ervoor dat het water ook nuttig gebruikt kan worden. Ook andere bedrijven zullen kunnen aansluiten op de bufferbekkens. Hier wordt bij de uitwerking van het project rekening mee gehouden.

Bij de verdere uitwerking van het project wordt bekeken of een vergoeding voorzien kan worden voor het aanbieden van hemelwater. Op deze manier kunnen dergelijke samenwerkingsvormen een win-win opleveren voor aanbieder en afnemer van water.

Overtollig water zal zoveel mogelijk in de bodem geïnfiltreerd worden en zo de grondwatertafel aanvullen. Dit zorgt voor een extra positieve bijdrage naar de omgeving.

Multiplicatiewaarde

 • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige land- en tuinbouwbedrijven.
 • Gecontroleerde infiltratie van regenwater in de bodem.
 • Voorbeeld van gezamenlijke hemelwateraanpak door landbouwbedrijven en nabijgelegen industrie
 • Circulair watergebruik dankzij samenwerking tussen bedrijven

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.