Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Buren en Boeren - Circulair watergebruik in de voedingsindustrie en irrigatiewater voor de landbouw

Buren en Boeren - Circulair watergebruik in de voedingsindustrie en irrigatiewater voor de landbouw

Olen (Antwerpen)

Lokale zuivering op bedrijfsniveauInterne watercirculatieWateroverschottenEffluent

De waterzuiveringsinstallatie (wzi) Olen zuivert het afvalwater van de omliggende voedselverwerkingsbedrijven: Oleki, Slachthuis Vanlommel en Plukon Convenience Olen. Op jaarbasis zuivert wzi Olen ongeveer 175.000 m3 afvalwater dat vervolgens geloosd wordt op oppervlaktewater. Door een aanpassing van de zuiveringsinstallatie wil wzi Olen twee niveau’s van gezuiverd water kunnen aanbieden. Door het ombouwen van één van de bioreactoren tot een membraanbioreactor (MBR), kan het effluent van de MBR mits een kleine nabehandeling ingezet worden voor laagwaardige toepassingen zoals irrigatie in de landbouw. Door de toevoeging van een RO-installatie (omgekeerde osmose) kan ook effluent van drinkwaterkwaliteit geproduceerd worden. Dit kan ingezet worden in hoogwaardige toepassingen bij de omliggende bedrijven. Beide kwaliteitsniveaus zijn beter dan dat van het huidige geloosde water.

Buren en boerenInitiatiefnemer

Lipa Family (Olen)

Partners

  • WZI Olen (Olen)
  • Olense Kippeverwerking NV (Olen)
  • Vanlommel (Olen)
  • Landbouw en Bedrijfsgilde Olen/Geel

Ondersteunende partners

  • Pantarein Water (Mechelen)

“Het is een uitdaging om met de buurbedrijven tot een consensus te komen omtrent kostprijzen en inzetbaarheid van het gezuiverde water. Ondersteuning door onderzoeksinstellingen bij de staving van de inzet van het gezuiverde water is daarom erg belangrijk.” - Initiatiefnemer over de uitdagingen in het project

Financiering

Totale projectkost: 1 035 900 euro
Toegewezen subsidie: 517 950 euro

Contact

riet.cornelissen@pantarein.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De bestaande contracten tussen wzi Olen en de bedrijven zullen uitgebreid worden met de afname van water voor laagwaardige en hoogwaardige toepassingen. Het water zal ook aangeboden worden aan omliggende landbouwbedrijven. Hiermee zullen contracten afgesloten worden.

Multiplicatiewaarde

  • Samenwerking op bedrijventerrein voor gezamenlijk zuiveren van afvalwater en circulair watergebruik.
  • Onbenut regenwater ter beschikking stellen van naburige landbouwbedrijven.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.