Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Blue corridor – Effluent van mest levert water voor land- en tuinbouw

Blue corridor – Effluent van mest levert water voor land- en tuinbouw

Poperinge (West-Vlaanderen)

WateroverschottenLokale zuivering op bedrijfsniveau

In Poperinge zal de effluentstroom van een bestaande biologische mestverwerkingsinstallatie via ultrafiltratie en omgekeerde osmose verregaand gezuiverd worden. Dit zal jaarlijks ongeveer 17.000 kubieke meter water opleveren, water van voldoende kwaliteit voor gebruik in land- en tuinbouw.

Een deel van het gewonnen water zal gebruikt worden voor het brijvoer van 3.500 varkens en als irrigatiewater voor de contractteelt van het gemengd landbouwbedrijf dat de mestverwerkingsinstallatie in beheer heeft. De ander deel van het water wordt ter beschikking gesteld van twee aangrenzende tuinbouwbedrijven waar hoofdzakelijk rauwe groenten (veldsla) en aardbeien gekweekt worden. Om het water te transporteren wordt een ondergrondse waterleiding, een corridor, aangelegd.

Initiatiefnemer

KAWIBO VOF (Poperinge)

Partners

  • HANOVA (Ieper)
  • Dries Beelprez (Poperinge)

Ondersteunende Partners

  • Bio Armor Belgium (Kortrijk)
  • AAQUA NV (Sint-Katelijne Waver)
  • Dejonghe Techniek BV (Staden)
  • INAGRO VZW (Rumbeke-Beitem)
  • VEWACO NV (Gistel)

Financiering

Totale projectkost: 551 210 euro
Toegewezen subsidie: 413 408 euro

Contact

wim.bossaert@telenet.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Het project wil op jaarbasis meer dan 17.000 m³ extra water beschikbaar maken voor hoogwaardige toepassingen in een gebied dat regelmatig met droogte te kampen heeft. De initiatiefnemer zal een deel van het beschikbare water zelf gebruiken. Een ander deel wordt ter beschikking gesteld van naburige tuinbouwbedrijven. Er wordt vooropgesteld minimaal 10.000 m³ aan deze partnerbedrijven te leveren.

Inagro zal de kwalitatieve aspecten van het water beoordelen. Via de betrokken leveranciers van de waterzuiveringstechnieken wordt de kennis uit de proeftuin ‘van mest naar irrigatiewater’ meegenomen en verder opgebouwd.

Multiplicatiewaarde

  • Meer circulair georganiseerde mestverwerking

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

afbeelding combilogo Vlaanderen EU

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.