Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Balta - Verouderde infrastructuur wordt regenwaterbuffer voor omliggende landbouw

Balta - Verouderde infrastructuur wordt regenwaterbuffer voor omliggende landbouw

Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Afkoppelen hemelwaterHemelwaterbufferWateroverschotten

De vestiging Balta in Oudenaarde (productie nonwoven carpets) is gestopt met haar verfactiviteiten. Hierdoor nam het waterverbruik sterk af en stopte Farys met het leveren van industriewater. Balta heeft hierdoor haar waterzuiveringsinstallatie niet langer nodig en wil deze omvormen tot regenwaterbufferbekken van 12.000 m3. Naast het gebruik van ongeveer 1.500 m3 van dit water voor eigen interne processen (latexproductie, toiletten, reinigen van gebouw) en een basis van 1.000 m3 als bluswater, wil Balta het resterende water gratis ter beschikking stellen van omliggende landbouwbedrijven.

BaltaInitiatiefnemer

Balta Group (Oudenaarde)

Partners

 • Balta Oudenaarde nv (Oudenaarde)
 • Hoeve De Bruwaan (Oudenaarde)
 • Bart De Pourcq, landbouwbedrijf (Oudenaarde)
 • Brandweerzone Vlaamse Ardennen
 • Johan Van Oost, landbouwbedrijf (Oudenaarde)
 • Luc Vandeweghe, landbouwbedrijf (Oudenaarde)
 • Willen AGRI NV (Etikhove)

Ondersteunende Partners

 • Stad Oudenaarde

“Door water extern ter beschikking te stellen aan naburige landbouwers, brandweer en de Stad Oudenaarde willen we onze relaties versterken en hulp bieden waar mogelijk.” - Initiatiefnemer over hun motivatie

Financiering

Totale projectkost: 246 240 euro
Toegewezen subsidie: 184 680 euro

Contact

dieter.viaene@baltagroup.com

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Er zullen akkoorden afgesloten worden met naburige landbouwers waarbij het water gratis ter beschikking zal gesteld worden. De restfinanciering wordt integraal door Balta opgenomen. Het gaat om een aanpassing aan de waterhuishouding zodat het hemelwater kan gebufferd worden in de bekkens van de niet meer gebruikte waterzuiveringsinstallatie.

Multiplicatiewaarde

 • Bestaande infrastructuur wordt herbenut voor hemelwaterbuffering.
 • Gebruik van regenwater bij interne processen.
 • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige landbouwbedrijven.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.