Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates

Nieuws van het Schulensmeer

Hoe staat het met het project Life Delta op het terrein?

Waterkwaliteit permanent onder de loep

De voorbije zomer installeerden we al een automatische meetsonde om de waterkwaliteit in de gaten te houden. Maar onze collega's gaan ook gewoon zelf te water om manuele metingen te doen. De resultaten zijn perfect normaal voor deze periode van het jaar.

Lees verder...

Ecologische herinrichting Schulensmeer geeft kansen aan natte natuur

De Vlaamse Milieumaatschappij is gestart met de ecologische herinrichting van het Schulensmeer. Er vinden ingrijpende graafwerken plaats om het onderwatermilieu te verbeteren en het leefgebied van moeras- en weidevogels te herstellen. Ook het waterbergende vermogen neemt hierdoor toe. De werken gebeuren binnen het Europese LIFE Delta project en eindigen in 2022.

Lees verder...

De VMM stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling via innovatieve grensoverschrijdende projecten.

» Over VMM

   logo Life project Demer Delta    Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.