Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / GeoSmartCity zet Aalst op weg naar duurzame ‘slimme stad’

GeoSmartCity zet Aalst op weg naar duurzame ‘slimme stad’

Het rioolbeheer in Vlaanderen kent een complexe verdeling van bevoegdheden. Daarom is het noodzakelijk dat alle informatie beschikbaar is voor alle betrokkenen. Om dit te realiseren ontwikkelen we binnen het Europese project Smart Cities nieuwe digitale technologieën om informatie te delen met alle belanghebbenden. Hiervoor werken we samen met de stad Aalst.

De VMM is verantwoordelijk voor het beleid rond de ontwikkeling van de rioleringssystemen en is de beheerder van de middenschalige Vlaamse Rioleringsdatabank. Een gebrek aan technische middelen kan de gegevensuitwisseling bemoeilijken. Daarom ontwikkelen we binnen dit project een mobiele applicatie met een gebruiksvriendelijke toepassing op maat van gemeentes en (kleinere) rioolbeheerders.

De individuele gemeentes hebben vaak niet dezelfde technische infrastructuur als de grotere rioolbeheerders en hebben dan ook andere noden. Om die noden beter te leren kennen werkt de VMM in dit project samen met de stad Aalst. Zij beheren zelf hun rioleringsinfrastructuur en kunnen dus goed inschatten welke functionaliteiten nuttig zijn voor de  eigen werking en die van tal van andere gemeentes.

GeoSmartCity: wat en waarom?

Om de gegevens van alle rioleringsinstanties op een eenduidige manier te verzamelen ontwikkelen logo_geosmartcitywe  een nieuw datamodel. De opgebouwde rioleringsdatabank biedt dan de mogelijkheid om bestaande en nieuwe open geo-informatie te ontsluiten. Die informatie is afkomstig van verschillende bronnen: de burger, publieke sector, bedrijven, ...

Naast het nieuwe datamodel werkten we binnen dit project aan twee diensten:

  • Een mobiele applicatie waarbij het mogelijk wordt in het werkveld rioleringsdata te raadplegen en in te tekenen. Deze applicatie vergemakkelijk de gegevensuitwisseling voor alle betrokkenen in het rioolbeheer.
  • Een mobiele crowd-sourcing applicatie die ook burgers toelaat om informatie uit de rioleringsdatabank op te zoeken en eventuele fouten te melden.

Alle rioolbeheerders zullen de databank gemakkelijk kunnen raadplegen en nieuwe informatie delen. Dankzij deze informatie kunnen de lokale instanties het rioleringsnetwerk beter inspecteren. Dit vereenvoudigt het opstellen van meer doeltreffende renovatieprogramma's en het netwerk wordt makkelijker uitgebreid.

Doel van GeoSmartCity

De beschikbaarheid van informatie over beleidsbeslissingen is heel belangrijk om een open beleid te creëren. Het voornaamste doel is de creatie van een virtueel kader waarin Geografische Open Data afkomstig van de steden wordt ontwikkeld conform het Smart City-concept. GeoSmartCity zal zich vooral focussen op 2 heel belangrijke scenario's van een Smart City: Groene Energie en Ondergrond.

Naar de toekomst toe zal het mogelijk zijn om ook andere scenario's toe te voegen aan het platform. Het gaat hier dan meer over het publiceren en delen van informatie over cultuur, geo-marketing, mobiliteit, transport, urbanisatieplanning, milieu/impact op gezondheid en nog veel meer.

GeoSmartCity  in Europa

GeoSmartCity wordt gesubsidieerd door het Europese 'ICT Policy Support Programme – logo_cipCompetitiveness and Innovation framework Programme (CIP)'. De VMM neemt deel als projectpartner. Het project bouwt verder op de samenwerking aan het eENVplus-project. GeoSmartCity ondersteunt Europese steden in hun ontwikkeling naar 'slimme steden'.

Het project kadert ook in de digitale Europese agenda waarbij nieuwe technologieën helpen om een duurzame economische groei te genereren.

 

Projectpartners

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Italië

Geographical Information Systems International Group (GISIG), SINERGIS s.r.l., Epsilon Italia s.r.l., Comune de Genova (CdG), Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile Scrl (Ticass),  Comune di Reggio Emilia (CRE)

Tsjechische Republiek

INTERGRAPH CS s.r.o.

Noorwegen

Asplan Viak Internet AS (AVINET)

Spanje

 Trabajos Catastrales S.A.U. (TRACASA)Universitat de Girona (UdG)

Finland

 Turun Ammattikorkeakoulu OY (TUAS)

Griekenland

EPSILON International SA

Polen

GEOBID sp.z o.o.

Portugal

 Empresa de Cartografia e Sistemas de Informacao E.M.SA (MUNICIPIA)

Type project:  CIP 2007-2013 ICT-PSP

Looptijd:        01/03/2014 – 28/02/2017

De VMM heeft een belangrijke inbreng in de internationale beleidsadvisering en zorgt voor de uitvoering van Europese milieuverplichtingen. Daarnaast stimuleert en organiseert de VMM internationale samenwerking en kennisuitwisseling via talrijke grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid