Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / eENVplus: naar e-Milieudiensten

eENVplus: naar e-Milieudiensten

In Europa is er een schat aan milieudata bij regionale en nationale overheden. Maar hoe kunnen we die online ontsluiten? Dat onderzocht de VMM in het Europees project eENVplus.

Vaak is de data niet vrij toegankelijk of wordt ze aangeboden in een formaat dat niet makkelijk kan gecombineerd worden met andere milieudata. Met de INSPIRE kaderrichtlijn heeft de Europese Commissie al een kader gecreëerd om geografische milieudata beter te ontsluiten en zo een  gemeenschappelijk milieubeleid binnen de EU te vergemakkelijken. Het eENVplus-project gaat nu een stap verder en vertaalt dat in concrete projecten.

De VMM werkte mee aan twee deelprojecten:

1. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke milieu-informatieplatform voor luchtkwaliteitsgegevens. Daarbij werden de nieuwe  rapporteringsverplichtingen onder de Europese kaderrichtlijn Lucht technisch geïmplementeerd en getest. Er werd ook gewerkt aan een methode  om 'near real-time' luchtkwaliteitsgegevens uit te wisselen.

2.  Het ontsluiten van de rioleringsdatabank voor Vlaanderen. Daarbij werd een module ontwikkeld die het mogelijk maakt voor gemeenten, rioolbeheerders,…  om correcties  of nieuwe gegevens online  te rapporteren. Dit project kadert in een ruimer actieplan  rond de uitwerking van  betere instrumenten voor de sturing, de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur in Vlaanderen: het AWIS-project.

We stellen je de belangrijkste functionaliteiten voor in onderstaand demofilmpje. Tip: Nederlandse ondertitels kan je rechts onderaan het scherm aanzetten.

Het resultaat van dit deelproject kan je bekijken op http://e-envplus.vmm.be/geoloket.

eENVplus: wat en waarom?

Logo Europees project eENVplusHet eENVplus-project was een vervolg op andere Europese projecten (o.a. NESIS, BRISEIDE). De voornaamste bijdrage van dit project was het uitbouwen van een netwerk dat kan gebruikt worden om de ontwikkeling van een geografische data infrastructuur die voldoet  aan de INSPIRE-specificaties bij nationale milieuagentschappen te ondersteunen.

Resultaten partners eENVplus

logo_cipHet doel van  het eENVplus-project was het ontsluiten van de grote hoeveelheid milieugegevens, die beheerd worden door nationale en gewestelijke milieuagentschappen en andere openbare en privé-stakeholders. Tijdens het project werd gewerkt aan in totaal 10 deelprojecten verdeeld over 9 milieuscenario’s.

eENVplus werd gesubsidieerd door het Europese ICT Policy Support Programma – Competitiveness and Innovation framework Programma (CIP).

Alle resultaten van de partners vind je terug op de projectwebsite van eENVplus.

Projectpartners

België

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Italië

Geographical Information Systems International Group Associazone (GISIG) (Lead Partner), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMATI), Sinergis SRL (SINERGIS), Fondazione GRAPHITECH (GRAPHITECH), Epsilon Italia SRL (EPSIT), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Griekenland

EPSILON INTERNATIONAL SA, Planetek Hellas (PKH)

Duitsland     Disy

Verenigd Koninkrijk

GISTANDARDS LTD
Frankrijk GIP Atelier Technique des Espaces Naturels ATEN (ATEN)
Slovenië Geološki Zavod Slovenije (GeoZS)
Tsjechië CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Slowakije The Slovak Environmental Agency (SAZP)
Hongarije

University of West Hungary (GEO), Vidékfejlesztési Minisztérium (MRD)

Ijsland National Land Survey of Iceland (NLSI)
Portugal Direção-Geral do Território (DGT)


Programma:    CIP 2007-2013 ICT-PSP

Looptijd:         01/01/2013 - 31/12/2015

                                             

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.