Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Betere watermilieus in Vlaanderen en Noord-Frankrijk met ECOSYSTEM

Betere watermilieus in Vlaanderen en Noord-Frankrijk met ECOSYSTEM

Binnen het Europese project ECOSYSTEM streven de partners ernaar om watermilieus te verbeteren in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De VMM ontwikkelt innovatieve digitale tools voor de strijd tegen invasieve soorten zoals bijvoorbeeld muskusratten.

ECOSYSTEM: wat en waarom?

ECOSYSTEM heeft de ambitie om watermilieus in West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk te verbeteren. De projectpartners focussen zich binnen het project op grensoverschrijdende waterlopen, met als doel om de aquatische ecosystemen te verbeteren.
De partners werken aan een gemeenschappelijke aanpak om:

  • de biodiversiteit in stand te houden,
  • te zorgen voor een goede ecologische werking van de waterwegen in een grensoverschrijdend gebied. Dit gebied groepeert onder andere de polderzones en de grensoverschrijdende bekkens, zoals bijvoorbeeld  die van de Leie, de IJzer en hun bijrivieren,
  • ecologische aanpassingswerken uit te voeren en
  • samen de strijd in te zetten tegen invasieve planten en dieren zoals bijvoorbeeld reuzenbereklauw, muskusratten, beverratten, enz.

Doel van het ECOSYSTEM-projectSmullende muskusratten

ECOSYSTEM wil de functionele zoetwatermilieus herstellen en behouden. Hierbij worden de lokale actoren nauw betrokken, zodat ze de voortgang en de resultaten van de uitgevoerde werken, de bestrijdingsacties tegen invasieve soorten en de ecologische verbeteringen van begin tot eind kunnen opvolgen.

Hiervoor worden digitale hulpmiddelen ontwikkeld.

  • De VMM heeft in eigen beheer een mobiele applicatie laten maken die gebruikt wordt in het kader van rattenbestrijding. De app brengt de evolutie van het rattenbestand in kaart. Deze app wordt uitgebreid zodat alle projectpartners de evolutie van de invasieve soort die zij willen bestrijden in kaart kunnen brengen. Ook herstelacties aan de waterwegen kunnen er geregistreerd worden.
  • Er komt een digitale gegevensbank met een overzicht van zowel de aangetaste als de herstelde sites.
  • Een nieuwe website zal de resultaten communiceren en de bevolking sensibiliseren over de problematiek van de invasieve plant -en diersoorten.

ECOSYSTEM in Europa

ECOSYSTEM is een project dat tot stand is gekomen binnen het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen programma. Het project werd opgericht in navolging van de Europese richtlijnen die uitgevaardigd werden. Het project kan een beroep doen op EFRO-medefinanciering.

 Projectpartners

 Frankrijk

GDON de Flandre Maritime (lead partner)

Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord

Vlaanderen

Vlaamse Milieumaatschappij

Provincie West-Vlaanderen

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO vzw)

 

Looptijd: 01/10/2016 – 30/09/2021

Type project: Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.