Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / DROP pakt droogteproblematiek aan

DROP pakt droogteproblematiek aan

De VMM beschikt over een performant databeheersysteem voor onder andere waarschuwing- en voorspellingstoepassingen. Tot nu toe lag de focus daarbij vooral op de hoogwaterproblematiek. Mede onder impuls van het Europese DROP (DROught adaPtation)-project wordt dit nu uitgebreid naar databeheer over waterschaarste en droogte.

De VMM werkt daarom binnen dit project aan:

  • de opbouw van een hydrologisch instrumentarium specifiek voor het beheer van droogte en de impact ervan op landbouw;
  • de opbouw van een set aan indicatoren met betrekking tot droogte.

Deze nieuwe instrumenten worden eerst getest in twee pilootgebieden: het stroomgebied van de Velpe en het stroomgebied van de Dommel.

DROP: wat en waarom?

Watertekort en droogte komen nu al vaker voor en zullen volgens de voorspellingen nog verergeren door klimaatverandering. Vroegtijdige acties zijn nodig om in te spelen op deze veranderingen. Het Europese INTERREG IVB project Benefit of governance in DROught adaPtation (DROP) wil gebieden in Noordwest-Europa (NWE) hierop voorbereiden en beter bestand maken tegen periodes van droogte en watertekort.

 

Doel van het DROP-projectLogo DROP

Het DROP-project verenigt zowel praktijkpartners en kennispartners. De praktijkpartners testen en implementeren een aantal concrete innovatieve maatregelen gericht op specifieke droogte- en watertekortproblemen voor natuur, landbouw en zoetwatervoorziening. De kennispartners in DROP zullen een bestaande governance-evaluatietool verder ontwikkelen en de tool toepassen in de zes regio's van de deelnemende waterbeheerders.

DROP in Europa

Transnationale samenwerking helpt om tot betere oplossingen te komen en deze doelstellingen op een efficiënterelogo interreg rgb manier te bereiken. DROP integreert kennis uit de wetenschap, relevante beleidsdomeinen en praktijk. Het project wordt geïmplementeerd door zes regionale waterbeheerders (praktijkpartners) en vijf kennisinstituten (kennispartners). Het project is gestart in januari 2013 en zal doorlopen tot eind juni 2015. De ondersteunende tools en richtlijnen die binnen DROP worden ontwikkeld zullen andere NWE regio's helpen om zich aan te passen aan droogte en watertekort.

Practice team
Projectpartners

Nederland

Waterschap Vechtstromen (lead partner), Waterschap Groot Salland

België

Vlaamse Milieumaatschappij

Duitsland

Wasserverband Eifel Rur

Verenigd Koninkrijk

Somerset County Council

Frankrijk

Institution d’Aménagement de la Vilaine

Knowledge team 
Projectpartners

Nederland

University of Twente

Frankrijk

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l' environnement et l'agriculture (IRSTEA), Université François Rabelais

Verenigd Koninkrijk

Ecologic Institute, University of Manchester

Type project:             INTERREG IVB North West Europe

Looptijd:                   01/01/2013 – 30/06/2015

De VMM heeft een belangrijke inbreng in de internationale beleidsadvisering en zorgt voor de uitvoering van Europese milieuverplichtingen. Daarnaast stimuleert en organiseert de VMM internationale samenwerking en kennisuitwisseling via talrijke grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid