Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Building with Nature wapent kustregio tegen klimaatverandering

Building with Nature wapent kustregio tegen klimaatverandering

Klimaatverandering in de Noordzeeregio zorgt voor overstromingsgevaar, kusterosie en hevige regenval. Het project Building with Nature helpt ons te wapenen tegen deze veranderingen.

Building with Nature: wat en waarom?

Building with Nature is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma. Het project is tot stand gekomen om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering. Het project neemt elementen en krachten uit afbeelding building with naturede natuur - zoals wind en stroming - mee in het ontwerp van waterbouwkundige ontwikkeling.  Er wordt gebouwd mét de natuur, in plaats van te bouwen om de gevolgen van de natuur zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse Milieumaatschappij voert een ontwerpend onderzoek uit om een aantal innovatieve inrichtingsconcepten te ontwikkelen. Zo zoeken we in Lichtaart langs de Kleine Nete naar een innovatieve oplossing om de waterloopfunctie van de Kleine Nete te combineren met een recreatiefunctie.

Doel van het Building with Nature-project

Het doel van Building with Nature is om kust- en stroomgebieden in het Noordzeegebied beter te wapenen tegen de negatieve effecten van klimaatsveranderingen. Building with Nature voert specifieke aanpassingen uit in kustregio's van zeven verschillende landen langs de Noordzee. Daardoor zal het risico op overstromingen en kusterosie in het volledige Noordzeegebied verminderen.

Building with Nature in Europa

Het project is tot stand gekomen binnen het Interreg North Sea Region. Dat is een transnationaal programma met als doel om duurzame economische groei in de deelnemende landen in de Noordzeeregio te ondersteunen, te ontwikkelen en te bevorderen. Grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang aangezien klimaatverandering niet stopt aan de landsgrenzen.

Projectpartners
Nederland

Rijkwaterstaat

Waterschap Noorderzijlvest

Ecoshape, Building with Nature

Stichting IHE Delft

Duitsland

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
des Landes Schleswig-Holstein

Common Wadden Sea Secretariat

Niedersächsischer Landesbetrieb für

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Noorwegen

Norges vassdrags- og energidirektorat

Zweden Länsstyrelsen Skåne
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Denemarken Kystdirektoratet
 Verenigd Koninkrijk  

Schotse overheid

Tweed Forum

Scottish Environmental Protection Agency

Type project: Interreg VB North-Sea Region

Looptijd: 12/2015 - 12/2019

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.