Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Asset management / Volgende mijlpaal: eind 2022 volledige rioolinventaris

Volgende mijlpaal: eind 2022 volledige rioolinventaris

Alle gemeenten en Aquafin moeten tegen eind 2021 hun info opladen in de AWIS-rioolinventaris. Vanaf 2022 zal het aansluiten van een gemeente op de rioolinventaris als voorwaarde gelden voor de opname van nieuwe GIP-aanvragen op een subsidieprogramma. Daarnaast moet eind 2022 de rioolinventaris volledig zijn en moeten de risicokaart en het inspectieplan tot 2027 beschikbaar zijn.

Controle data aan de hand van 2 indicatoren

Om de volledigheid van de data te beoordelen werden in de VLARIO werkgroep Asset Management 2 indicatoren afgesproken: putdekking en rioleringsgraad.

De indicatoren worden berekend door Aquafin (putdekking) en de VMM (rioleringsgraad) op basis van de beschikbare info in de rioolinventaris. Alle gegevenspartners zullen via hun contactpersoon van de rioolinventaris een overzicht ontvangen.

Indicator 1: putdekking

Voor deze indicator wordt het aantal deksels binnen 1 m en binnen 3 m van een put in de rioolinventaris gesommeerd en gedeeld door het totaal aantal deksels in het GRB voor deze gemeente.

De data van gemeenten die minder dan 90% scoren op deze indicator moet op zijn minst besproken worden in een overleg.

De gegevenspartner neemt hiervoor initiatief en contacteert ook de verantwoordelijken binnen Aquafin en de VMM. Voor gemeenten die via een rioolbeheerder zijn aangesloten op de rioolinventaris, zal dus de rioolbeheerder dit overleg organiseren. Gemeenten die zelf hun data opladen in de rioolinventaris, dienen zelf dit overleg te plannen.

Dit eerste overleg moet gepland worden in januari en februari 2022. Wanneer dat niet lukt neemt de gegevenspartner wel nog steeds contact op om verdere stappen vast te leggen.

Op dat overleg kunnen er geldende redenen aangehaald worden voor de slechtere score en/of er kunnen acties vastgelegd worden. In maart zal dit overleg geëvalueerd worden op de volgende VLARIO werkgroep Asset Management.

Indicator 2: rioleringsgraad

Een tweede aanvullende indicator vergelijkt de rioleringsgraad op basis van de huidige schematische info van de VMM met de rioleringsgraad op basis van de detail data in de rioolinventaris.

Deze indicator wordt berekend per zuiveringsgebied en kan aanvullend een indicatie geven van ontbrekende of foutief ingetekende info.

Nog niet aangesloten op de rioolinventaris?

Vanaf 2022 geldt het aansluiten van een gemeente op de rioolinventaris als voorwaarde voor het opnemen van nieuwe GIP-aanvragen op een subsidieprogramma. Als rioolbeheerder of lokaal bestuur kan je op eenvoudige wijze aansluiten op de AWIS-rioolinventaris »

Wil je meer informatie? Contacteer het AWIS-team »

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse infrastructuur is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Zo voorkomen we hoge herstellingskosten en vermijden we veiligheidsrisico's, hinder en ecologische schade.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.