Vlaanderen.be www.vmm.be

Veelgestelde vragen

Hoe ver in detail gaat de studie?

Het is niet de doelstelling om gebiedsdekkend voor Vlaanderen een gedetailleerde kwantitatieve inschatting van de omvang (m³/dag) van de onderscheiden watergebruiken uit te werken, maar eerder te vertrekken van globale waterbalansen.

De VMM stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling via innovatieve grensoverschrijdende projecten.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid