Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Overstromingskaarten door intense neerslag / Projectupdates / Projectupdate 9 oktober 2017

Projectupdate 9 oktober 2017

De voorbije 3 maanden hebben gemeente- en stadsbesturen en beheerders van riolering en waterlopen in Vlaanderen de overstromingskaarten door intense neerslag gecontroleerd en structuren ter verbetering van de kaarten aangebracht. Op 30 september hebben we die periode van nazicht afgesloten.

Er kunnen momenteel geen aanvullingen meer aangebracht worden op www.vlagg.be, maar de VLAGG-site blijft wel open. Zo kunnen jullie nog steeds inloggen en de kaarten raadplegen. We bedanken alvast alle organisaties voor hun medewerking.

Vlagg-kaart 2

Vlagg-activiteit

Dankzij het VLAGG-platform kon iedere betrokkene op elk moment een controle doorvoeren, vanuit zijn eigen werkplek. In een periode van drie maanden hebben we daardoor veel bijdrages ontvangen. Ruim 5500 duikers, een 670-tal bijsturingen van de maaiveldhoogte, 810 wachtbekkens en 275 pompen, zijn via de website toegevoegd. Naast het aanvullen van deze hydraulische structuren hebben bijna 140 gemeente- en stadsbesturen opmerkingen gemaakt bij de gemodelleerde overstromingscontouren in hun ambtsgebied. Als we ook deze van de rioleringssector, de provincies en andere waterbeheerders erbij nemen, vinden we opmerkingen terug op het grondgebied van ongeveer 300 gemeenten.

Alles samen zijn er bijna 3500 notities ingebracht. Deze waren zeer uiteenlopend. Soms hadden ze betrekking op zeer lokale overlast op perceels- of straatniveau, dan weer op volledige contouren langs de waterloop. 53% van deze notities resulteerden in een positieve of neutrale appreciatie. Bij de negatieve beoordelingen waren er 26% die melding maakten van onderschattingen, 17% van overschattingen. Bijna 44% van de negatieve beoordelingen werden gekoppeld aan de categorie 'geen overstroming gekend'.

De top-5 van meest actieve (aangemelde) organisaties is - van onder naar boven - Maldegem, provincie Limburg, Aquafin, Watering van Sint-Truiden en bovenaan Pidpa met maar liefst 148 sessies.

Traject na lopend VLAGG-project?

Met VLAGG hebben we een krachtig instrumentarium in handen met veel mogelijkheden als bv. ruimtelijke scenario’s. Alleszins zal ook in 2018 de VLAGG-site online blijven, zodat verder nazicht en vervolgberekeningen mogelijk blijven. De precieze modaliteiten hiervan bespreken we met verschillende actoren. Ook met betrekking tot het statuut van de VLAGG-kaarten worden de gesprekken hiervoor binnen de CIW dit najaar verdergezet.

Heb je een vraag?

Ga eens kijken op www.vlagg.be/nl-be/faqs

 

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» over VMM

Tot eind september 2017 kan je opmerkingen en aanpassingen op de ontwerp overstromingskaarten door intense neerslag doorgeven.

Log in op www.vlagg.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.