Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Overstromingskaarten door intense neerslag / Projectupdates / Projectupdate 4 augustus 2017

Projectupdate 4 augustus 2017

Meer en meer gemeente- en stadsbesturen en beheerders van riolering en waterlopen in Vlaanderen vinden hun weg naar www.vlagg.be. Sinds de vorige projectupdate van 20 juli zijn er 56 nieuwe gebruikers, wat het totaal op 1626 geregistreerde gebruikers brengt.

Er is een stijgend aantal vragen bij de helpdesk en er is meer en meer activiteit op de kaart. Velen onder jullie organiseren zich om het nazicht degelijk aan te pakken. In deze projectupdate willen we je verder aanmoedigen om het nazicht voor je ambtsgebied door te voeren en krijg je enkele eenvoudige tips om dat te doen.

VLAGG-activiteit

Dagelijks verwerken we jullie notities en aanvullingen op de kaarten. In de eerste maand van het nazichtproces waren dat 987 notities, die de kwaliteit van de kaarten beoordelen, en 3241 structuren:

  • 3045 toegevoegde duikers
  • 163 aanpassingen aan het hoogtemodel
  • 33 intekeningen van ontbrekende wachtbekkens

Wat de infrastructurele aanvullingen betreft, was de gemeente Maldegem zeer actief. Door deze vele aanvullingen werd het modelgebied rond Maldegem al een eerste maal opnieuw gesimuleerd, waarbij de aangebrachte toevoegingen in het model werden opgenomen.  Ook de steden Oudenaarde, Lier en de gemeente Kinrooi hebben hun weg gevonden naar de VLAGG-site en een waardevolle bijdrage geleverd door zowel ontbrekende structuren op knelpuntzones toe te voegen, als opmerkingen te geven op de kwaliteit van de kaarten. Ook de gemeenten Hove, Zwijndrecht, Wortegem-Petegem, Lebbeke, Tremelo, Langemark-Poelkapelle, Nazareth, Herk-de-Stad, Knokke-Heist en steden Geel en Poperinge hebben intussen hun eerste stappen gezet in het nazien van de kaarten.  

Naast de steden en gemeenten bracht de rioolbeheerder, en dan vooral in Gent en omstreken, vele opmerkingen en structuren aan. Deze worden momenteel één voor één nagelezen en verwerkt. Ook de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen blijken de VLAGG-site volop te verkennen met enkele edits tot gevolg.

Volg de activiteitenlijst in je organisatie

Iedere gebruiker heeft een activiteitlijst op zijn VLAGG-startpagina. Deze is terug te vinden onder de titel ‘Acties van mijn organisatie’. Daar kun je opmerkingen terugvinden die door andere gebruikers aan jouw ambtsgebied zijn toegekend. Hierbij kan het gaan om een vraag naar details omtrent recente werkzaamheden die overlast kunnen beïnvloeden of over gesimuleerde overlast waar de waterloopbeheerder onzeker over is, en verdere informatie vraagt aan de gemeente.

We raden aan deze lijst te bekijken en de toegewezen taken te behandelen. Na antwoord worden ze automatisch doorgestuurd naar het projectteam, of selecteer je zelf een instantie voor verder nazicht.

Tips voor modelverbeteringen

Om jullie verder te ondersteunen in het toevoegen van ontbrekende infrastructuur, illustreren we de vier voorbeelden van aanvullingen die de VLAGG-site aanbiedt.

1. Toevoegen van duikers

Duikers voorzien doorstroming. Bij het ontbreken ervan in het model kunnen deze tot foutief ingekleurde overstromingen leiden zoals hieronder geïllustreerd. De duiker onder de spoorweg ontbrak in het model. Dit werd door een gebruiker opgemerkt en via de VLAGG-site bijgestuurd. De toegevoegde duiker zal nu worden vertaald naar het achterliggende model. De exacte ligging van de duiker zal de resultaten en kaarten niet beïnvloeden, zolang zijn begin- en eindpunt correct zijn weergegeven. De juiste afmetingen ervan dienen in de mate van het mogelijke ingevoerd te worden, vooral ter hoogte van knelpunten. Maar nog belangrijker is een controle op de aanwezigheid van duikers. We bevelen jullie aan de aanwezigheid van duikers ter hoogte van overlastzone goed te contoleren.

Toevoegen van duikers

2. DTM aanpassingen

Kleine dammen zullen afstromend hemelwater tegenhouden, maar deze dammen zijn niet altijd zichtbaar in het digitaal hoogtemodel. Dit kan voorkomen als de dam te smal is om weergegeven te worden door de resolutie van het hoogtemodel (2m), of als de dam aangelegd is na de opname van het hoogtemodel (2013-2015). Als dit in je gebied voorkomt, kun je de dam intekenen via een DTM aanpassing. Ook bouwputten, welke wel nog naar voor komen uit het hoogtemodel maar slechts een tijdelijke situatie weergeven, kunnen via een DTM aanpassing worden bewerkt. T.h.v. bouwputten wordt steevast wateroverlast gesimuleerd, terwijl die vaak niet meer relevant is. In onderstaand voorbeeld werd een dijk ingetekend nabij Ruddervoorde.

DTM aanpassingen

3. Intekenen wachtbekkens

Wachtbekkens kunnen een teveel aan afstromend water vasthouden en later op een gecontroleerde wijze  vrijgeven. Wachtbekkens zijn op de VLAGG-site te herkennen aan hun uitlaatstructuur. Deze moet altijd weergegeven zijn. Als deze structuur ontbreekt bij een gekend wachtbekken, kun je deze zelf op de juiste plaats intekenen en karakteriseren. De dijken van een wachtbekken volgen normaliter uit het DTM. Als dit niet het geval is – bijvoorbeeld bij een recent aangelegd wachtbekken - kunnen deze dijken met de ‘laterale dijk’-optie ingetekend worden. Onderstaand is het wachtbekken langs de Mark te Herne weergegeven, waarbij de uitlaatstructuur steeds als geel symbool wordt weergegeven.

Intekenen van wachtbekkens

4. Pompen

Om waterlopen te laten afwateren worden ze vaak via pompstations naar waterlopen, dokken, kanalen of de zee verpompt. Ook ter hoogte van gekende overlastzones zijn vaak pompen geplaatst, die overtollig water afvoeren. Vooral deze eerste type pompen dienen aanwezig te zijn in het model voor een goede modellering ter hoogte van de uitwatering. Onderstaand is weergegeven hoe de pompen in Doel werden ingebracht via VLAGG-site.

Pompen

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» over VMM

Tot eind september 2017 kan je opmerkingen en aanpassingen op de ontwerp overstromingskaarten door intense neerslag doorgeven.

Log in op www.vlagg.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.