Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Overstromingskaarten door intense neerslag / Projectupdates / Projectupdate 20 juli 2017

Projectupdate 20 juli 2017

Projectnieuws en tips voor nazicht overstromingskaarten door intense neerslag.

Meer dan 1500 geregistreerde gebruikers op vlagg.be

Voor je aan de slag kan met de kaarten, moet je even registreren. Ondertussen zijn er al 1570 geregistreerde gebruikers waarvan: 77% gelinkt zijn aan steden en gemeenten,  8,6% rioolbeheerders zijn, 6% toebehoren aan Polders en Wateringen, 6% aan Vlaamse waterloopbeheerders en 1.8% is verbonden aan de provincies.

Geïnteresseerd in de kaarten, maar zal je ze zelf niet aanpassen voor je organisatie?

Hoe verloopt de beoordeling van de kaarten?

Sinds eind juni zijn al meer dan 1000 aanvullingen op de kaarten door de gebruikers aangebracht. Meestal gaat het om notities waarmee de kwaliteit van de gemodelleerde contouren en dieptes wordt aangegeven. Ongeveer de helft van de notities is positief en bevestigt de inschatting van de overlast. Bij een negatieve beoordeling voegt de gebruiker steeds een mogelijke verklaring toe of doet een suggestie om de afstroming en lokale wateroverlast beter te kunnen inschatten. Zowel positieve als negatieve beoordelingen zijn belangrijke feedback om enerzijds de kwaliteit van de kaarten te bevestigen en anderzijds de tekortkomingen op te sporen en te corrigeren.

Alle beoordelingen en suggesties worden doorlopend verwerkt door het projectteam tot lokale verbeteringen in het model. Als evaluaties regelmatig hetzelfde probleem aanhalen, wordt dat op structurele wijze en methodologisch aangepakt. Zo focussen we momenteel op optimalisaties om de contouren langs de kleinere waterlopen beter te kunnen inschatten, rekening houdend met de afvoer van stedelijke gebieden via overstorten en RWZI’s.

Ook positieve beoordelingen zijn zeer belangrijk. Ze geven een overzicht van de sterktes van het model, en de betrouwbaarheid van de kaarten in bepaalde regio’s.

Een goed voorbeeld van een gemaakte notitie vind je hieronder. Beide opmerkingen werden voorzien van commentaar.

Positieve notitie

Voorbeeld van een notitie op vlagg.be

Negatieve notitie met voorstel oplossing: ontbrekend wachtbekken

Voorbeeld van een notitie op vlagg.be

Voorgestelde modelverbeteringen

Heel wat gemeenten en waterbeheerders stelden al verbeteringen aan het  kaartmodel voor. Zij voegden duikers, bufferbekkens of pompstations toe, die nog niet voldoende gedetailleerd in het model zaten. Die aanvullingen zijn van groot belang voor een goede benadering van de lokale afvoer. 

Alle aanvullingen (notities en kunstwerken) worden gebruikt bij een hersimulatie van het model. Voor de deelbekkens van de Meetjeslandse Polders, Ede en Burggravenstroom zijn ondertussen al nieuwe simulaties uitgevoerd. De nieuwe resultaten en herwerkte kaarten staan op de website voor verder nazicht. Zo kan je als gebruiker het effect controleren van je voorgestelde veranderingen. 

Waar focus je het beste op bij het kaartnazicht?

Geef bij het nazicht prioriteit aan problematische zones, meer dan aan het toevoegen van kleine kunstwerken in zones waar de overlast beperkt is of niet optreedt.  Bij aanvullingen focus je je het best op de infrastructuur die de afstroming doorheen beken, duikers en over het land beïnvloeden en geen deel uitmaken van het rioleringsstelsel.

Vooral rond knelpuntzones met overlast moet de infrastructuur gecontroleerd worden. Maar ook ter hoogte van zones met artificiële afvoer of waar grote hoeveelheden water verpompt worden, zijn de aanvullingen cruciaal voor een goede inschatting van de overlastproblematiek.

Hieronder vind je een voorbeeld van een aanvulling van een duiker in Gent. Zo werden er al honderden via de website aangebracht.

Voorbeeld aanvulling op vlagg.be

Met het verschilvenster kan je eenvoudig de nieuwe kaart met de vorige versie vergelijken.

Voorbeeld kaartvergelijking vlagg.be

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» over VMM

Tot eind september 2017 kan je opmerkingen en aanpassingen op de ontwerp overstromingskaarten door intense neerslag doorgeven.

Log in op www.vlagg.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.