Vlaanderen.be www.vmm.be

Projectupdate 6 april 2018

Het VLAGG17-project werd opgeleverd in maart 2018. Een eindrapport van dit project is beschikbaar bij publicaties op de vmm-site. Een animatie illustreert hoe oppervlakkige afstroming bij intense neerslag zich over het bodemoppervlak verplaatst. Daarnaast toont de projectwebsite www.vlagg.be alle afstromingskaarten, inclusief deze met de invloed van klimaatverandering tegen 2100.

VLAGG17-resultaten

Op www.vlagg.be zijn de huidige en toekomstige pluviale kaarten in 2100 zichtbaar. De totale
oppervlakte van de overstromingsgebieden neemt sterk toe naarmate de kans op overstroming kleiner wordt. 
De hoge-impactvariant van klimaatverandering tegen 2100 geeft aanleiding tot hogere overstromingsdieptes (van gemiddeld een 20-tal cm met lokaal hogere waardes), een toename van de overstroomde oppervlakte en dus ook van het aantal overstroombare gebouwen. Op de website vind je de huidige en de  toekomstige overstromingsdieptes in 2100 via het blauwe en rode kleurenpallet van de dieptekaart en via een bevraagtool. Hiermee kan de waterhoogte per locatie bevraagd worden en krijg je een inzicht in de  potentiële klimaateffecten. 

Gebruik en statuut VLAGG-kaarten?

De VLAGG17-kaarten blijven raadpleegbaar tot minstens eind juni 2018 op www.vlagg.be, enkel voor professionele gebruikers bij openbare besturen. Ze kunnen alleen informatief gebruikt worden en met de bronvermelding “Aanmaak afstromingsgevoelige kaart - Vlaanderen, VMM, 2017”. Wms- of grid-export en online opmerkingen zijn niet mogelijk.  

Begin 2018 zijn de waterbeheerders, rioolbeheerders en beleidsmakers overeengekomen dat er nog bijkomend onderzoek nodig is om deze kaarten te kunnen doorvertalen naar beleidstoepassingen zoals de Europese overstromingsgevaarkaarten en de Vlaamse watertoetskaarten.

 

Traject na het VLAGG-17 project?

De VLAGG17-resultaten werden de voorbije maanden besproken met o.a. een aantal waterloop- en rioolbeheerders. In 2018 doen we een extra simulatie en nazicht van de bijgewerkte kaarten. Zo komen we tegemoet aan een aantal vragen naar een verder verfijnde methodiek. Het geeft ook alle lokale besturen een tweede kans om de VLAGG-kaarten na te zien.  Er zullen enkele extra scenario’s berekend worden, zoals een kaart die de klimaatinvloed tegen 2050 toont en ruimtelijke scenario’s  met de invloed van bijkomende verharding. Volgens de huidige planning worden de VLAGG-18 kaarten in het najaar van 2018 nagezien.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» over VMM

Tot eind september 2017 kan je opmerkingen en aanpassingen op de ontwerp overstromingskaarten door intense neerslag doorgeven.

Log in op www.vlagg.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.