Overstroombaar gebied, bedreigde gebouwen en kwetsbare instellingen door fluviale, pluviale en kustoverstromingen met kleine kans, bij huidig klimaat
Overstroombaar gebied, bedreigde gebouwen en kwetsbare instellingen door fluviale, pluviale en kustoverstromingen met kleine kans, bij huidig klimaat

Bron: VMM, Klimaatportaal Vlaanderen

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ