Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Meetresultaten water

Meetresultaten water

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Omzettingscoëfficiënten heffingen Een overzicht van de omzettingscoëfficiënten per sector voor de heffing op de waterverontreiniging.
Riolerings- en zuiveringsgraden Hoeveel van de voorziene riolering is al daadwerkelijk gerealiseerd in jouw gemeente? En van hoeveel inwoners wordt het afvalwater gezuiverd?
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement Gegevens per gemeente over de toepassing van het algemeen waterverkoopreglement: aantal klanten watermaatschappij, werking lokale adviescommissie, minnelijke schikking,...
Totaal gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen Overzicht van de door de waterbedrijven gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen aan gezinnen en bedrijven.
Vergelijking integrale waterprijs Betalen we in Vlaanderen nu meer of minder voor het gebruik van leidingwater ten opzichte van de andere Belgische gewesten?
Vlaamse Hydrografische Atlas De VHA beschrijft de toestand van de waterlopen en de wijze waarop ze beheerd worden.
Waterprijs eigen waterwinners Overzicht per gemeente van de integrale prijs per m³ voor de eigen waterwinners bij lozing van afvalwater in riolering of op oppervlaktewater.
Waterstanden en overstromingsvoorspeller Waterinfo.be toont alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen van de Vlaamse waterbeheerders. De website biedt je ook informatie over neerslag en droogte, getijden en risicokaarten voor overstromingen.
Watertoets, overstromingskaarten en signaalgebieden Bij de uitvoering van de watertoets wordt nagegaan of het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.