Hier worden enkele de metalen getoond waarvoor op minstens 10 meetplaatsen een trendanalyse uitgevoerd kon worden. (n= aantal geanalyseerde meetplaatsen)

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ