Vlaanderen.be www.vmm.be

Landbouw

In afwachting van de ingebruikname van een nieuw nutriëntenemissiemodel worden de eerder berekende resultaten tot en met 2011 gerapporteerd, maar niet meer geactualiseerd.

De gemodelleerde stikstof- en fosforverliezen van de landbouw tot 2011 liggen op een lager niveau dan in het begin van de jaren 2000. Voor de laatste 5 berekende jaren is er nog weinig verbetering merkbaar. Dit wordt ook bevestigd door kwaliteitsmetingen in de waterlopen (zie ook rapport Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied.

Onderstaande figuur toont de evolutie van diffuse stikstof- en fosforverliezen door de landbouw in de periode 1990-2011.

Evolutie van diffuse N- en P-verliezen door de landbouw (Vlaanderen, 1990-2011)

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid