Vlaanderen.be www.vmm.be

Bedrijven

De algemene evolutie van de bedrijfslozingen wordt gevolgd aan de hand van biochemisch en chemisch zuurstofverbruik, totaal stikstof en totaal fosfor.

Hieronder bespreken we de evolutie van de netto-emissies uit bedrijfslozingen. Een bespreking van de evolutie van de bruto-emissies door bedrijven vind je op de website van Milieurapport Vlaanderen. 

De netto-emissie door bedrijven is in de periode 2010-2019 afgenomen. Bedrijven die rechtstreeks in oppervlaktewater lozen hebben in 2019 het grootste aandeel in de netto-emissie uit bedrijfslozingen. Bij de bedrijfslozingen zijn het de sectoren chemie en voeding die de grootste aandelen hebben in de netto-emissies.

Meer informatie lees je in het rapport Bronnen van waterverontreiniging

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.