Vlaanderen.be www.vmm.be

Bedrijven

De algemene evolutie van de bedrijfslozingen wordt gevolgd aan de hand van biochemisch en chemisch zuurstofverbruik, totaal stikstof en totaal fosfor.

Hieronder bespreken we de evolutie van de netto-emissies uit bedrijfslozingen. Een bespreking van de evolutie van de bruto-emissies door bedrijven vind je op de website van Milieurapport Vlaanderen. 

De netto-emissie van bedrijven daalt in 2016 ten opzichte van 2010 voor BZV (-23%), CZV (-15%), Nt (-20%) en Pt (-22%).

Ook voor de onderzochte metalen dalen de netto-emissies van bedrijven tussen 2010 en 2016 variërend per metaal van 30% tot 69%.

De emissies van bedrijven komen (al dan niet na bedrijfseigen zuivering) hoofdzakelijk rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Het aandeel van de transportroute “rechtstreekse emissies naar oppervlaktewater” ten opzichte van de totale netto-emissie van bedrijven varieert naargelang de stof tussen 44% en 95%. Gemiddeld over alle stoffen worden de grootste emissies veroorzaakt door de bedrijfssectoren voeding, chemie en metaal.

Meer informatie lees je in het rapport Bronnen van waterverontreiniging

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.