Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Bronnen van waterverontreiniging

Bronnen van waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn de landbouw, de huishoudelijke belasting en de bedrijfslozingen. In alle gevallen gaat het zowel om rechtstreekse lozingen als lozingen via rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door de beter worden waterkwaliteit neemt het belang en de impact van diffuse bronnen en incidentele verontreinigingen toe.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid