De figuur toont enkel de pesticiden waarvoor op minstens 10 meetplaatsen een uitspraak gedaan kon worden.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ