Enkel die pesticiden die in minstens 1 meetjaar op meer dan 10% van de meetplaatsen voor een overschrijding van de norm of referentiewaarde zorgden, worden hier weergegeven.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ