* geen verkoopscijfers beschikbaar

Bron: UGent, FOD VVVL

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ