Klassenverdeling van de waterlichamen voor fytoplankton per bekken voor de periode 2016-2018
Klassenverdeling van de waterlichamen voor fytoplankton per bekken voor de periode 2016-2018

Blauw: zeer goed; Groen: goed; Geel: matig; Oranje: ontoereikend; Rood: slecht.

Bron: VMM

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ