Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Macrofyten

Macrofyten

Macrofyten zijn de met het blote oog zichtbare planten die, geheel of gedeeltelijk, leven onder water, op het wateroppervlak of langs de oever.

Daaronder vallen zowel macroalgen, mossen en varens als vaat- en zaadplanten. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen water- en oeverplanten. Macrofyten spelen een belangrijke rol in het aquatisch ecosysteem en verschaffen veel informatie over de algemene water- en bodemkwaliteit, maar ook over de hydromorfologische kwaliteit van een waterloop.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

Momenteel scoort 15% (22) van de Vlaamse waterlichamen goed voor het kwaliteitselement macrofyten. Geen enkel waterlichaam haalt de zeer goede toestand. Daarnaast scoren 61 waterlichamen (41%) matig, 30 (20%) scoren ontoereikend en 36 (24%) scoren slecht

Beoordeling resultaten Vlaamse waterlichamen

Lees het rapport Biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid