Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Macrofyten

Macrofyten

Macrofyten zijn de met het blote oog zichtbare planten die, geheel of gedeeltelijk, leven onder water, op het wateroppervlak of langs de oever.

Tot de macrofyten (MF) behoren alle met het blote oog zichtbare planten die, geheel of gedeeltelijk, leven onder water, op het wateroppervlak of langs de oever. Daaronder vallen zowel macroalgen, mossen en varens, als vaat- en zaadplanten. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen water- en oeverplanten. Macrofyten spelen een belangrijke rol in het aquatisch ecosysteem en verschaffen veel informatie over de algemene water- en waterbodemkwaliteit, maar ook over de hydromorfologische kwaliteit van een waterloop.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

Momenteel haalt 20% van de Vlaamse waterlichamen de goede ecologische toestand voor het biologische kwaliteitselement macrofyten. Geen enkel waterlichaam haalt de zeer goede toestand. Daarnaast scoren 53 waterlichamen matig (36%), 32 waterlichamen ontoereikend (20%) en 38 waterlichamen slecht (25%). 

Beoordeling resultaten Vlaamse waterlichamen

Lees het rapport over de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2016-2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.