Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Macro-invertebraten

Macro-invertebraten

Macro-invertebraten zijn een goede indicator voor de waterkwaliteit.

Al meer dan 25 jaar wordt door de VMM de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren bepaald aan de hand van macro-invertebraten.

Hieronder verstaat men alle met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren. De beoordeling van de waterkwaliteit is enkel gebaseerd op de ongewervelde soorten die minstens een deel van hun levenscyclus in het water doorbrengen. Het betreft een zeer diverse groep van organismen waaronder larven van insecten van bijvoorbeeld kokerjuffers, libellen en muggen, maar ook weekdieren zoals slakken en mossels en verder ook kreeftachtigen en allerlei soorten wormen.

Door hun grote diversiteit vertonen macro-invertebraten ook een breed spectrum van respons op verstoring van het aquatisch habitat, zoals vervuiling. Bovendien zijn ze gemakkelijk te bemonsteren, wat ze erg bruikbaar maakt voor toepassing in biologische kwaliteitsindexen. De macro-invertebraten waren dan ook de eerste groep van organismen die de VMM gebruikte bij het beoordelen van de biologische oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

In de meetcyclus 2016-2018 werden 185 Vlaamse waterlichamen beoordeeld voor het kwaliteitselement macro-invertebraten.  Bij de verdere bespreking in dit rapport wordt, als er meerdere resultaten beschikbaar zijn, alleen het meest recente resultaat in beschouwing genomen.

34% van de Vlaamse waterlichamen behaalt de vooropgestelde doelstelling (en scoort dus goed) voor het kwaliteitselement macro-invertebraten.  Een evenredig  deel van de waterlichamen (32%) scoort matig.  23% wordt ontoereikend beoordeeld en 9% van de waterlichamen scoort slecht.  Opvallend is dat voor het eerst waterlichamen (2%) de score zeer goed halen (De Berwijn, De Warmbeek en De Grote Nete).

Biologisch beoordeling Vlaamse waterlichamen.

Lees het rapport over de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2016-2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.