Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Macro-invertebraten

Macro-invertebraten

Macro-invertebraten zijn een goede indicator voor de waterkwaliteit.

Al meer dan 25 jaar wordt door de VMM de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren bepaald aan de hand van macro-invertebraten.

Hieronder verstaat men alle met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren. De beoordeling van de waterkwaliteit is enkel gebaseerd op de ongewervelde soorten die minstens een deel van hun levenscyclus in het water doorbrengen. Het betreft een zeer diverse groep van organismen waaronder larven van insecten van bijvoorbeeld kokerjuffers, libellen en muggen, maar ook weekdieren zoals slakken en mossels en verder ook kreeftachtigen en allerlei soorten wormen.

Door hun grote diversiteit vertonen macro-invertebraten ook een breed spectrum van respons op verstoring van het aquatisch habitat, zoals vervuiling. Bovendien zijn ze gemakkelijk te bemonsteren, wat ze erg bruikbaar maakt voor toepassing in biologische kwaliteitsindexen. De macro-invertebraten waren dan ook de eerste groep van organismen die de VMM gebruikte bij het beoordelen van de biologische oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

In de meetcyclus 2013-2015 werden 185 Vlaamse waterlichamen beoordeeld voor het kwaliteitselement macro-invertebraten. Dit gebeurt aan de hand van de Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen (MMIF), de door VMM gebruikte EKC voor dit kwaliteitselement. Als meerdere resultaten beschikbaar zijn, wordt bij de verdere bespreking in dit rapport enkel het meest recente resultaat in beschouwing genomen.

28,6% van de Vlaamse waterlichamen behaalt de vooropgestelde doelstelling voor het kwaliteitselement macro-invertebraten .

Het overgrote deel van de waterlichamen (36%) scoort matig. 26% wordt ontoereikend beoordeeld en 9% van de waterlichamen scoren slecht voor macro-invertebraten. Geen enkel Vlaams waterlichaam haalt de score zeer goed.

Biologisch beoordeling Vlaamse waterlichamen.

Lees het rapport Biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid