Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Fytoplankton

Fytoplankton

Fytoplankton is een verzamelnaam voor de in het oppervlaktewater zwevende plantaardige micro-organismen. Doorgaans noemt men ze algen of (micro)wieren.

Deze organismen zijn in principe ééncelligen, maar bij veel soorten zijn de cellen verenigd tot kolonies of draden. Fytoplankton speelt een belangrijke rol in de aquatische voedselketen. Als primaire producent vormen ze het voedsel voor andere organismen. Bij overmatige aanwezigheid van nutriënten in het water kunnen de algen zich explosief ontwikkelen, wat dan weer aanleiding kan geven tot extreme zuurstofschommelingen in het water.

Als maat voor de biomassa van fytoplankton wordt het chlorofyl a-gehalte in het oppervlaktewater bepaald. Chlorofyl of bladgroen is een biologisch pigment dat aan de basis ligt van de fotosynthese in planten.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

Van de 100 waterlichamen die relevant zijn voor de biologisch kwaliteitselement fytoplankton behoren 3 % van de waterlichamen tot de klasse zeer goed; 39% behoort tot de klasse goed; 32% tot de klasse matig ; 15% tot de klasse ontoereikend en 11% van de waterlichamen scoren slecht. Drie van de 4 natuurlijke waterlichamen scoren zeer goed (Dijle I en II en Dommel).

Beoordeling biologische waterkwaliteit Vlaamse waterlichamen

Lees het rapport over de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2016-2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.