Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Fytoplankton

Fytoplankton

Fytoplankton is een verzamelnaam voor de in het oppervlaktewater zwevende plantaardige micro-organismen. Doorgaans noemt men ze algen of (micro)wieren.

Deze organismen zijn in principe ééncelligen, maar bij veel soorten zijn de cellen verenigd tot kolonies of draden. Fytoplankton speelt een belangrijke rol in de aquatische voedselketen. Als primaire producent vormen ze het voedsel voor andere organismen. Bij overmatige aanwezigheid van nutriënten in het water kunnen de algen zich explosief ontwikkelen, wat dan weer aanleiding kan geven tot extreme zuurstofschommelingen in het water.

Als maat voor de biomassa van fytoplankton wordt het chlorofyl a-gehalte in het oppervlaktewater bepaald.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

Van de 94 waterlichamen die relevant zijn voor het biologisch kwaliteitselement fytoplankton behoren beide natuurlijke waterlichamen tot de klasse zeer goed (2%); 45% van de beoordeelde Vlaamse waterlichamen behoort tot de klasse goed; 29% behoort tot de klasse matig; 14% tot de klasse ontoereikend en 11% van de waterlichamen scoren slecht.

Beoordeling biologische waterkwaliteit Vlaamse waterlichamen

Lees het rapport Biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid